A
A

Aktualności

BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW GDAŃSKIEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO

W ostatnim kwartale 2021 roku zbadaliśmy zadowolenie z usług Gdańskiego Centrum Informatycznego (GCI), które świadczy usługi informatyczne dla jednostek Gminy Miasta Gdańsk. O opinie na ten temat zapytaliśmy za pośrednictwem elektronicznej ankiety między innymi pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Zarządu Transportu Miejskiego i Straży Miejskiej.

 

W opinii użytkowników systemów informatycznych Gminy Miasta Gdańsk, GCI świadczy swoje usługi na bardzo wysokim poziomie. Badanie pozwoliło zdiagnozować mocne oraz słabsze strony naszego Klienta, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie działań usprawniających, szczególnie w aspekcie komunikacji z Odbiorcami usług GCI.

 

Badanie, które zrealizowaliśmy, było tzw. badaniem założycielskim. Na podstawie doświadczeń z pierwszej edycji, GCI planuje w przyszłości kontynuować mierzenie satysfakcji i potrzeb swoich klientów za pośrednictwem cyklicznego monitoringu.

Czytaj więcej
BADANIE KLIMATU I KULTURY ORGANIZACYJNEJ

W grudniu zakończyliśmy badanie dla jednej z firm z branży IT dotyczące szeroko pojętego klimatu i kultury organizacyjnej. Projekt zrealizowaliśmy w formie ankiety internetowej oraz wywiadów pogłębionych z pracownikami polskiego oddziału międzynarodowej firmy. Rozmawialiśmy między innymi o ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, wartościach firmy, a także o komunikacji wewnętrznej. Wyniki analizowaliśmy na tle benchmarku rynkowego w Polsce.

 

Badania były częścią projektu, którego celem jest wypracowanie strategii employer branding, za którą odpowiada Inntu. Zebrane przez nas dane pomogły zdefiniować problemy oraz zdiagnozować mocne strony, które zostaną wykorzystane w komunikacji z kandydatami do pracy i pomogą w budowaniu marki pracodawcy.

Czytaj więcej
GDYNIA DESIGN DAYS

Cieszymy się, że gdyńskie instytucje kultury korzystają z naszego doświadczenia. Jesienią zrealizowaliśmy badanie marki festiwalu Gdynia Design Days. Ankiety internetowe CAWI oraz indywidualne wywiady pogłębione IDI z uczestnikami pomogły w odpowiedzi na pytania m.in. o mocne i słabe strony wydarzeń festiwalowych. Badanie zrealizowano, by zaprojektować przyszłe edycje Gdynia Design Days, aby w pełniejszy sposób odzwierciedlały potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup odbiorców.

 

Siłą festiwali jest inspirowanie, śledzenie trendów w designie w obszarach ekologii, czy ekonomii cyrkularnej, a także wspieranie młodych projektantów oraz edukacja. Oczekiwane przez odbiorców zmiany obejmują przede wszystkim większe otwarcie festiwalu na Gdynię i Trójmiasto oraz usprawnienie kluczowych punktów styku festiwali z odbiorcą – np. odświeżenie strony gdyniadesigndays.eu.

Czytaj więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE PARKU KULTUROWEGO W GDAŃSKU

Część jesieni w naszej firmie upłynie na prowadzeniu konsultacji społecznych planowanego Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. Jego utworzenie ma na celu ochronę wartości kulturowych, w tym wizerunku, atmosfery i jakości korzystania z tego historycznego miejsca. 


W ramach współpracy z Menadżerką Śródmieścia Gdańska, Urzędem Miejskim w Gdańsku i agencją komunikacji marketingowej Inn|tu organizujemy warsztaty konsultacyjne dla przedsiębiorców, zarządców wspólnot oraz przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych działających na terenie przyszłego Parku Kulturowego. Częścią procesu jest także ilościowe badanie mieszkańców Gdańska.


Więcej o planowanym Parku Kulturowym:
https://www.gdansk.pl/park-kulturowy

 

 

Czytaj więcej
MARKA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ

Najczęściej nie chwalimy się wynikami badań dla klientów komercyjnych, bo są poufne. Jednak tym razem efekty naszej pracy mogły ujrzeć światło dzienne.

 

Zbadaliśmy między innymi jak marka Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej postrzegana jest wśród mieszkańców i odbiorców ciepła, a także jakich działań i inwestycji oczekują klienci. EPEC może być bardzo zadowolony z wyników badania - aż 88% klientów Przedsiębiorstwa jest zadowolonych z usług, a 77% poleciłoby ją znajomym. Firma jest postrzegana przez elblążan jako solidna, rzetelna i godna zaufania, a także dbająca o swoich klientów.

 

Mieszkańców Elbląga - i nie tylko - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami:

 

https://www.cieplodlaelblaga.pl/jak-mieszkancy-elblaga-postrzegaja-elblaskie-przedsiebiorstwo-energetyki-cieplnej-wyniki-badan-marketingowych/

Czytaj więcej
KOLEJNE BADANIE DLA HEVELIANUM

Kontynuujemy współpracę z Hevelianum. W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy badania i konsultacje społeczne nowej propozycji kulturalnej Hevelianum - zespołu poszpitalnego Bożego Ciała. Tym razem zbadaliśmy opinie mieszkańców województwa pomorskiego na temat planowanej inwestycji: budowy Planetarium w Gdańsku. Ta nowa atrakcja na mapie miasta ma umożliwić odwiedzającym podziwianie wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz poznanie ciekawych obiektów i zjawisk astronomicznych.

Badanie wyraźnie pokazuje, że planetarium ma szansę stać się ważną atrakcją Gdańska i całego regionu. Większość respondentów chętnie skorzystałaby z jego oferty. Szczegółowe wyniki ankiety posłużą decydentom oraz inwestorom w zaprojektowaniu obiektu tak, by w pełni odpowiadał na potrzeby mieszkańców i turystów.

 

Zdjęcie: AstroCamera 2021, Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny Hevelianum, 1. miejsce w kategorii: Obiekty Głębokiego Nieba; Rolf Wahl Olsen (Nowa Zelandia), seria “The Light Echoes from Supernova 1987a”.

Czytaj więcej
ŚMIECI? KTO TO WIDZIAŁ!

Szczególnie lubimy angażować się w tematy społecznie użyteczne. Ekologia, czystość środowiska, zrównoważona konsumpcja i świadome gospodarowanie wytarzanymi przez nas odpadami, to tematy niezwykle ważne i bliskie naszemu sercu. W ostatnim kwartale realizowaliśmy aż trzy projekty związane z ekologią i właśnie rozpoczynamy czwarty!

 

Na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego realizujemy badanie efektywności kampanii edukacyjnej "Śmieci?! Kto to widział?!" Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań, które łączy jeden cel i wspólne przesłanie - wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz aktywizacja społeczeństwa i kształtowanie w nim ekologicznych postaw, co pozwoli zminimalizować problem ogromnego zaśmiecania środowiska i nadmiernej produkcji odpadów, powodującej katastrofalne skutki dla środowiska. 

 

Realizowane przez nas badanie ewaluacyjne obejmie pre-test oraz post-test kampanii na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie internautów.

 

Więcej o projekcie: https://www.ktotowidzial.pl/

 

 

Czytaj więcej
BADANIE W FORMACIE WARSZTATÓW KREATYWNYCH

Ekologiczny styl życia staje się normą, a eko-język wchodzi do codziennego życia. Ale w jaki sposób pisać i mówić o ekologii, aby zainteresować mieszkańców Gdyni?

Tego chcemy się dowiedzieć od jej mieszkańców podczas badania w formacie wirtualnych warsztatów kreatywnych, które prowadzimy w maju 2021 roku dla Urban Lab Gdynia, jednostki Laboratorium Innowacji Społecznych. Do udziału zaprosiliśmy gdynianki i gdynian, którzy interesują się eko-trendami i są aktywni w mediach społecznościowych.

 

 

Rezultaty pracy warsztatowej pozwolą Urban Lab Gdynia wypracować dobre praktyki – zestaw efektywnych sposobów komunikowania treści związanych z ekologią, obejmującej język, obrazy i kolory.

Czytaj więcej
BADANIE NAUKOWE DLA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Wiosną 2021 roku na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizujemy badanie naukowe dotyczące preferencji pacjentów względem opieki onkologicznej w Polsce. Projekt prowadzony jest na bardzo dużej, 600-osobowej, próbie osób chorych na nowotwory jelita grubego i gruczołu krokowego.

W ramach badania planowane jest zastosowanie specyficznych w kontekście problemu badawczego metod, tj. metody wyboru warunkowego (ang. discrete choice experiment) oraz modyfikacji metody handlowania czasem (ang. time trade-off).

 

Badanie realizowane jest w całej Polsce w wybranych placówkach medycznych – ośrodkach onkologicznych, przychodniach specjalistycznych, a także w domach opieki i hospicjach. Siatka ankieterska w tym specjalistycznym badaniu złożona jest z wykwalifikowanego personelu medycznego – pielęgniarek onkologicznych i środowiskowych.

Czytaj więcej
ABSOLWENCI O GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Pod koniec stycznia 2021 roku zakończyliśmy badanie absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym celem projektu było zmierzenie satysfakcji alumnów z wybranych obszarów związanych ze studiowaniem na GUMedzie (dawnej Akademii Medycznej w Gdańsku). Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. ogólna ocena uczelni, ocena więzi z Alma Mater, ocena przygotowania do zawodu, organizacji procesu kształcenia studentów oraz jakości nauczania na GUMedzie, a także ocena relacji międzyludzkich na uczelni, życia studenckiego i czasu wolnego oraz wybranych aspektów życia w Trójmieście.

 

Analizom porównawczym poddano dwie grupy absolwentów: polskich oraz zagranicznych. Obszary badawcze analizowane były także z uwzględnieniem płci badanych oraz roku ukończenia studiów.

 

Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z Przedstawicielem GUMedu ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi. Badanie ankietowe jest częścią projektu grantowego Uniwersytetu pn. „Hand in Hand into the Future”, finansowanym w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Czytaj więcej
PROJEKTOWANIE NOWYCH USŁUG ONLINE

Na początku stycznia 2021 roku zakończyliśmy projekt badawczy wspierający naszego Klienta w procesie projektowania nowej usługi - portalu o zdrowiu.

 

Badanie zrealizowaliśmy w formie zdalnych indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz diad z kilkoma grupami potencjalnych przyszłych użytkowników nowego portalu. Były to osoby w różnych sytuacjach zdrowotnych, o zróżnicowanych potrzebach w zakresie poszukiwania wiedzy o zdrowiu oraz samego leczenia.

 

Cele badawcze obejmowały:

  • poznanie zwyczajów potencjalnych użytkowników portalu pod kątem poszukiwania informacji o zdrowiu i możliwych formach wsparcia i terapii,
  • zmapowanie procesu decyzyjnego w zakresie poszukiwania informacji online i offline,
  • poznanie doświadczeń pacjentów w zakresie korzystania z porad i konsultacji lekarskich online i teleporad,
  • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników strony,
  • stworzenie person docelowych użytkowników projektowanego portalu,
  • rekomendacje w zakresie docelowego kształtu portalu i jego kluczowych funkcjonalności.

 

Wyniki naszych badań umożliwią Klientowi zaprojektowanie portalu o tematyce prozdrowotnej, odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania odbiorców, zarówno od strony zawartości merytorycznej, jak i podstawowych funkcjonalności, a także aspektów wizualnych i rozwiązań informatycznych.

Czytaj więcej
LOTOS ELECTROMOBILITY NA NIEBIESKIM SZLAKU

Pod koniec 2020 roku zakończyliśmy badania w ramach projektu Niebieski Szlak - pilotażowego wdrożenia punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach LOTOS. Projekt polega na budowie sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem obsługi klienta na istniejących stacjach spółki LOTOS – wzdłuż odcinków autostrady A1 i A2 łączącej Trójmiasto z Warszawą.

 

Wielomodułowy projekt badawczy i analityczny dostarczył twardych danych dotyczących ilościowych i jakościowych aspektów funkcjonowania Niebieskiego Szlaku. Oprócz postaw i opinii Polaków dotyczących rozwoju elektromobilności, badaliśmy także doświadczenia użytkowników aut elektrycznych, tak prywatnych, jak i firmowych, którzy korzystają ze stacji ładowania w Polsce i za granicą oraz z aplikacji mobilnych. W ramach dwóch edycji projektu – w 2019 oraz 2020 roku, zrealizowaliśmy 12 modułów badań i analiz.

 

Projekt dostarczył kluczowych danych, na podstawie których Grupa LOTOS podejmuje strategiczne decyzje o kierunkach rozwoju sieci ładowania oraz decyzje operacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania Niebieskiego Szlaku i jego obsługi.

 

Więcej o projekcie: https://www.niebieskiszlak.pl/

Czytaj więcej
POLSCY EKSPERCI W BRANŻACH HI-TECH NA ŚWIECIE

Trwają prace nad raportem z badania polskich ekspertów z branży technologicznej, którego publikacja planowana jest wiosną. Projekt „E-migracja. Polska diaspora technologiczna” realizujemy wspólnie z Muzeum Emigracji w Gdyni oraz PLUGin Polish Innovation Diaspora. Projekt ma innowacyjny charakter – jest to pierwsze kompleksowe badanie Polaków i osób o polskich korzeniach, którzy działają za granicą w szeroko rozumianych nowoczesnych sektorach gospodarki, m.in. informatyce, biotechnologii i inżynierii medycznej, sztuce i rozrywce, mediach, grach komputerowych oraz firmach start-up.

 

Pierwszy etap badań, zrealizowany w 2019 roku, dostarczył wiedzy na temat ogólnej charakterystyki polskiej diaspory technologicznej w obszarze zawodowym, sytuacji rodzinnej, doświadczeń migracyjnych, relacji społecznych i zawodowych na emigracji, poczucia tożsamości i więzi z krajem, współpracy z polskimi organizacjami i biznesem oraz perspektyw powrotu do Polski.

 

Drugi etap, realizowany obecnie, w formie ankiety oraz IDI online, ma na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z pierwszego etapu. Dodano m.in. pytania odnoszące się do problematyki związanej ze stereotypami migracyjnymi oraz bieżącej sytuacji, np. na ile pandemia koronawirusa lub brexit wpłynęły na życie prywatne i zawodowe migrantów.

 

Celem obecnej fali jest także diagnoza trwałych postaw badanej grupy oraz wyznaczenie zmian w czasie i trendów zarysowujących się wśród Polaków pracujących za granicą w branżach wysokich technologii.

 

Więcej o projekcie: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/projekt_e-migracja

Czytaj więcej
NIEWIDOCZNI, NIEBĘDĄCY, NIEZBĘDNI

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opublikował raport, którego jesteśmy współautorami. Badanie pracowników administracji centralnej polskich uczelni wyższych pn. „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” jest częścią projektu grantowego DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Głównym celem projektu było poznanie systemów organizacji pracy, zbadanie potrzeb i problemów pracowników administracji w zakresie doskonalenia zawodowego i współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi. Długofalowym efektem projektu będzie program szkoleniowy zwiększający efektywność współpracy między administracją a nauką oraz włączenie pracowników administracji w realizację polityk doskonałości naukowej uczelni.

 

W programie uczestniczy sześć uczelni wyższych: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

Więcej o projekcie: https://www.wfins.umk.pl/nauka/dialog/?fbclid=IwAR1WxLGLPTX7Ml3fa4PPPLwtva907wI3bL6CqUihxUC1rPvVg68TVZa7Tbk

Czytaj więcej
INNY FORMAT AKREDYTOWANYM DORADCĄ W POMORSKIM SYSTEMIE USŁUG DORADCZYCH SPEKTRUM

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie SPEKTRUM Agencji Rozwoju Pomorza. Z systemu świadczeń będą mogły skorzystać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

 

Można ubiegać się o granty wysokości 50% ceny usługi doradczej na potrzeby rozwojowe, a w przypadku grantów tzw. pomocowych, niwelujących skutki pandemii COVID 19, nawet do 95% ceny.

 

Więcej o projekcie: www.arp.gda.pl

Czytaj więcej
WAKACJE W DOBIE KORONAWIRUSA

Tuż przed wakacjami, pierwszymi w pandemii spowodowanej COVID-19, przeprowadziliśmy badanie dotyczące planów wakacyjnych Polaków. Wynika z niego, że koronawirus zmienił nasze wcześniejsze plany urlopowe – znacznie mniej z nas pojedzie za granicę, aż 30% zostanie w domu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania. Opublikował je między innymi Dziennik.pl: https://podroze.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7770034,koronawirus-wakacje-2020-polacy-dom-wyjazdy-podroze-turystyka-covid-19-epidemia.html

Czytaj więcej
IT’S NICE TO HAVE YOU IN GDANSK

W maju 2020 roku zrealizowaliśmy badanie, które pozwoliło na weryfikację założeń pomorskiej Karty Turysty. Karta Turysty to produkt oferowany przez Gdańską Organizację Turystyczną. Zawiera pakiety złożone z bezpłatnych wstępów do atrakcji turystycznych oraz zniżki do obiektów kultury, miejsc rozrywki i restauracji.

 

Dzięki zbadaniu preferencji oraz doświadczeń związanych z podróżowaniem Polaków, mogliśmy przekazać naszemu Klientowi cenne wskazówki odnośnie oczekiwanych przez nich korzyści, form funkcjonowania Karty czy atrakcyjności poszczególnych pakietów z Karty.

 

Badanie realizowaliśmy z naszymi Partnerami z firmy DS Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W GDAŃSKU

Wiosną 2020 roku wraz z agencją Inntu prowadziliśmy konsultacje społeczne „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 roku”. Proces konsultacyjny trwał ponad miesiąc i ze względu na pandemię koronawirusa odbywał się drogą internetową.

 

W ramach konsultacji przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe online z użytkownikami samochodów elektrycznych i z przedstawicielami gdańskich firm, a także dwa interaktywne spotkania konsultacyjne online w czasie rzeczywistym w postaci otwartych webinariów z aktywnym udziałem mieszkańców Gdańska.

 

Z uwagi na innowacyjną tematykę oraz intensywne działania promocyjne, konsultacje Strategii okazały się frekwencyjnym sukcesem. Ankietę online wypełniło niemal 1000 mieszkańców Gdańska, a w obu interaktywnych, otwartych webinariach wzięło udział 581 osób.

 

Realizacja konsultacji na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Więcej o projekcie:

https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/raport-podsumowujacy-konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-w-gdansku-do-roku-2035,a,175638

Czytaj więcej
USER EXPERIENCE PORTALU INTERNETOWEGO

Właśnie zrealizowaliśmy badanie User Experience strony internetowej projektowanej przez naszego Klienta. Dokonaliśmy oceny procesu rejestracji i logowania na portalu oraz zdiagnozowaliśmy wady i zalety proponowanych funkcjonalności. Dodatkowo, pogłębiliśmy perspektywę potencjalnych użytkowników – poznaliśmy ich emocje, kluczowe procesy i interakcje na stronie internetowej, a także opinie o szacie graficznej oraz intuicyjności korzystania.

 

Przedstawiciele dwóch grup respondentów – użytkownicy podobnych portali oraz potencjalni nowi użytkownicy – przez 40 minut testowali kluczowe funkcjonalności związane z rejestracją, logowaniem i eksploracją strony. Ich nawigowanie po dwóch alternatywnych wersjach interfejsu było rejestrowane (mousetracking), a w trakcie całego procesu badani głośno komentowali najważniejsze dla nich elementy. Aby wzbogacić analizę przeprowadziliśmy test RWD (ang. Responsive Web Design) strony na urządzeniu mobilnym. Wszystko w czasie rzeczywistym obserwowali przedstawiciele Klienta zarządzający stroną – zarówno managerowie, jak i programiści.

 

Badanie pozwoliło na pogłębione zrozumienie perspektywy użytkowników portalu w zakresie optymalnych procesów i funkcjonalności związanych z rejestracją i logowaniem. Te insighty pomogły Klientowi na szybkie podjęcie kluczowych decyzji o zmianie wybranych elementów portalu oraz niezbędnej korekcie przyjętej strategii projektowania strony.

Czytaj więcej
Powrót
Obróć urządzenie do pionu