A
A

Aktualności

BADANIE W FORMACIE WARSZTATÓW KREATYWNYCH

Ekologiczny styl życia staje się normą, a eko-język wchodzi do codziennego życia. Ale w jaki sposób pisać i mówić o ekologii, aby zainteresować mieszkańców Gdyni?

Tego chcemy się dowiedzieć od jej mieszkańców podczas badania w formacie wirtualnych warsztatów kreatywnych, które prowadzimy w maju 2021 roku dla Urban Lab Gdynia, jednostki Laboratorium Innowacji Społecznych. Do udziału zaprosiliśmy gdynianki i gdynian, którzy interesują się eko-trendami i są aktywni w mediach społecznościowych.

Rezultaty pracy warsztatowej pozwolą Urban Lab Gdynia wypracować dobre praktyki – zestaw efektywnych sposobów komunikowania treści związanych z ekologią, obejmującej język, obrazy i kolory.

Czytaj więcej
BADANIE NAUKOWE DLA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Wiosną 2021 roku na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizujemy badanie naukowe dotyczące preferencji pacjentów względem opieki onkologicznej w Polsce. Projekt prowadzony jest na bardzo dużej, 600-osobowej, próbie osób chorych na nowotwory jelita grubego i gruczołu krokowego.

W ramach badania planowane jest zastosowanie specyficznych w kontekście problemu badawczego metod, tj. metody wyboru warunkowego (ang. discrete choice experiment) oraz modyfikacji metody handlowania czasem (ang. time trade-off).

Badanie realizowane jest w całej Polsce w wybranych placówkach medycznych – ośrodkach onkologicznych, przychodniach specjalistycznych, a także w domach opieki i hospicjach. Siatka ankieterska w tym specjalistycznym badaniu złożona jest z wykwalifikowanego personelu medycznego – pielęgniarek onkologicznych i środowiskowych.

Czytaj więcej
ABSOLWENCI O GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Pod koniec stycznia 2021 roku zakończyliśmy badanie absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym celem projektu było zmierzenie satysfakcji alumnów z wybranych obszarów związanych ze studiowaniem na GUMedzie (dawnej Akademii Medycznej w Gdańsku). Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. ogólna ocena uczelni, ocena więzi z Alma Mater, ocena przygotowania do zawodu, organizacji procesu kształcenia studentów oraz jakości nauczania na GUMedzie, a także ocena relacji międzyludzkich na uczelni, życia studenckiego i czasu wolnego oraz wybranych aspektów życia w Trójmieście.

 

Analizom porównawczym poddano dwie grupy absolwentów: polskich oraz zagranicznych. Obszary badawcze analizowane były także z uwzględnieniem płci badanych oraz roku ukończenia studiów.

 

Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z Przedstawicielem GUMedu ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi. Badanie ankietowe jest częścią projektu grantowego Uniwersytetu pn. „Hand in Hand into the Future”, finansowanym w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Czytaj więcej
PROJEKTOWANIE NOWYCH USŁUG ONLINE

Na początku stycznia 2021 roku zakończyliśmy projekt badawczy wspierający naszego Klienta w procesie projektowania nowej usługi - portalu o zdrowiu.

 

Badanie zrealizowaliśmy w formie zdalnych indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz diad z kilkoma grupami potencjalnych przyszłych użytkowników nowego portalu. Były to osoby w różnych sytuacjach zdrowotnych, o zróżnicowanych potrzebach w zakresie poszukiwania wiedzy o zdrowiu oraz samego leczenia.

 

Cele badawcze obejmowały:

  • poznanie zwyczajów potencjalnych użytkowników portalu pod kątem poszukiwania informacji o zdrowiu i możliwych formach wsparcia i terapii,
  • zmapowanie procesu decyzyjnego w zakresie poszukiwania informacji online i offline,
  • poznanie doświadczeń pacjentów w zakresie korzystania z porad i konsultacji lekarskich online i teleporad,
  • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników strony,
  • stworzenie person docelowych użytkowników projektowanego portalu,
  • rekomendacje w zakresie docelowego kształtu portalu i jego kluczowych funkcjonalności.

 

Wyniki naszych badań umożliwią Klientowi zaprojektowanie portalu o tematyce prozdrowotnej, odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania odbiorców, zarówno od strony zawartości merytorycznej, jak i podstawowych funkcjonalności, a także aspektów wizualnych i rozwiązań informatycznych.

Czytaj więcej
LOTOS ELECTROMOBILITY NA NIEBIESKIM SZLAKU

Pod koniec 2020 roku zakończyliśmy badania w ramach projektu Niebieski Szlak - pilotażowego wdrożenia punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach LOTOS. Projekt polega na budowie sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem obsługi klienta na istniejących stacjach spółki LOTOS – wzdłuż odcinków autostrady A1 i A2 łączącej Trójmiasto z Warszawą.

 

Wielomodułowy projekt badawczy i analityczny dostarczył twardych danych dotyczących ilościowych i jakościowych aspektów funkcjonowania Niebieskiego Szlaku. Oprócz postaw i opinii Polaków dotyczących rozwoju elektromobilności, badaliśmy także doświadczenia użytkowników aut elektrycznych, tak prywatnych, jak i firmowych, którzy korzystają ze stacji ładowania w Polsce i za granicą oraz z aplikacji mobilnych. W ramach dwóch edycji projektu – w 2019 oraz 2020 roku, zrealizowaliśmy 12 modułów badań i analiz.

 

Projekt dostarczył kluczowych danych, na podstawie których Grupa LOTOS podejmuje strategiczne decyzje o kierunkach rozwoju sieci ładowania oraz decyzje operacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania Niebieskiego Szlaku i jego obsługi.

 

Więcej o projekcie: https://www.niebieskiszlak.pl/

Czytaj więcej
POLSCY EKSPERCI W BRANŻACH HI-TECH NA ŚWIECIE

Trwają prace nad raportem z badania polskich ekspertów z branży technologicznej, którego publikacja planowana jest wiosną. Projekt „E-migracja. Polska diaspora technologiczna” realizujemy wspólnie z Muzeum Emigracji w Gdyni oraz PLUGin Polish Innovation Diaspora. Projekt ma innowacyjny charakter – jest to pierwsze kompleksowe badanie Polaków i osób o polskich korzeniach, którzy działają za granicą w szeroko rozumianych nowoczesnych sektorach gospodarki, m.in. informatyce, biotechnologii i inżynierii medycznej, sztuce i rozrywce, mediach, grach komputerowych oraz firmach start-up.

 

Pierwszy etap badań, zrealizowany w 2019 roku, dostarczył wiedzy na temat ogólnej charakterystyki polskiej diaspory technologicznej w obszarze zawodowym, sytuacji rodzinnej, doświadczeń migracyjnych, relacji społecznych i zawodowych na emigracji, poczucia tożsamości i więzi z krajem, współpracy z polskimi organizacjami i biznesem oraz perspektyw powrotu do Polski.

 

Drugi etap, realizowany obecnie, w formie ankiety oraz IDI online, ma na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z pierwszego etapu. Dodano m.in. pytania odnoszące się do problematyki związanej ze stereotypami migracyjnymi oraz bieżącej sytuacji, np. na ile pandemia koronawirusa lub brexit wpłynęły na życie prywatne i zawodowe migrantów.

 

Celem obecnej fali jest także diagnoza trwałych postaw badanej grupy oraz wyznaczenie zmian w czasie i trendów zarysowujących się wśród Polaków pracujących za granicą w branżach wysokich technologii.

 

Więcej o projekcie: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/projekt_e-migracja

Czytaj więcej
NIEWIDOCZNI, NIEBĘDĄCY, NIEZBĘDNI

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opublikował raport, którego jesteśmy współautorami. Badanie pracowników administracji centralnej polskich uczelni wyższych pn. „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” jest częścią projektu grantowego DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Głównym celem projektu było poznanie systemów organizacji pracy, zbadanie potrzeb i problemów pracowników administracji w zakresie doskonalenia zawodowego i współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi. Długofalowym efektem projektu będzie program szkoleniowy zwiększający efektywność współpracy między administracją a nauką oraz włączenie pracowników administracji w realizację polityk doskonałości naukowej uczelni.

 

W programie uczestniczy sześć uczelni wyższych: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

Więcej o projekcie: https://www.wfins.umk.pl/nauka/dialog/?fbclid=IwAR1WxLGLPTX7Ml3fa4PPPLwtva907wI3bL6CqUihxUC1rPvVg68TVZa7Tbk

Czytaj więcej
INNY FORMAT AKREDYTOWANYM DORADCĄ W POMORSKIM SYSTEMIE USŁUG DORADCZYCH SPEKTRUM

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie SPEKTRUM Agencji Rozwoju Pomorza. Z systemu świadczeń będą mogły skorzystać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

 

Można ubiegać się o granty wysokości 50% ceny usługi doradczej na potrzeby rozwojowe, a w przypadku grantów tzw. pomocowych, niwelujących skutki pandemii COVID 19, nawet do 95% ceny.

 

Więcej o projekcie: www.arp.gda.pl

Czytaj więcej
WAKACJE W DOBIE KORONAWIRUSA

Tuż przed wakacjami, pierwszymi w pandemii spowodowanej COVID-19, przeprowadziliśmy badanie dotyczące planów wakacyjnych Polaków. Wynika z niego, że koronawirus zmienił nasze wcześniejsze plany urlopowe – znacznie mniej z nas pojedzie za granicę, aż 30% zostanie w domu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania. Opublikował je między innymi Dziennik.pl: https://podroze.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7770034,koronawirus-wakacje-2020-polacy-dom-wyjazdy-podroze-turystyka-covid-19-epidemia.html

Czytaj więcej
IT’S NICE TO HAVE YOU IN GDANSK

W maju 2020 roku zrealizowaliśmy badanie, które pozwoliło na weryfikację założeń pomorskiej Karty Turysty. Karta Turysty to produkt oferowany przez Gdańską Organizację Turystyczną. Zawiera pakiety złożone z bezpłatnych wstępów do atrakcji turystycznych oraz zniżki do obiektów kultury, miejsc rozrywki i restauracji.

 

Dzięki zbadaniu preferencji oraz doświadczeń związanych z podróżowaniem Polaków, mogliśmy przekazać naszemu Klientowi cenne wskazówki odnośnie oczekiwanych przez nich korzyści, form funkcjonowania Karty czy atrakcyjności poszczególnych pakietów z Karty.

 

Badanie realizowaliśmy z naszymi Partnerami z firmy DS Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W GDAŃSKU

Wiosną 2020 roku wraz z agencją Inntu prowadziliśmy konsultacje społeczne „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 roku”. Proces konsultacyjny trwał ponad miesiąc i ze względu na pandemię koronawirusa odbywał się drogą internetową.

 

W ramach konsultacji przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe online z użytkownikami samochodów elektrycznych i z przedstawicielami gdańskich firm, a także dwa interaktywne spotkania konsultacyjne online w czasie rzeczywistym w postaci otwartych webinariów z aktywnym udziałem mieszkańców Gdańska.

 

Z uwagi na innowacyjną tematykę oraz intensywne działania promocyjne, konsultacje Strategii okazały się frekwencyjnym sukcesem. Ankietę online wypełniło niemal 1000 mieszkańców Gdańska, a w obu interaktywnych, otwartych webinariach wzięło udział 581 osób.

 

Realizacja konsultacji na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Więcej o projekcie:

https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/raport-podsumowujacy-konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-w-gdansku-do-roku-2035,a,175638

Czytaj więcej
USER EXPERIENCE PORTALU INTERNETOWEGO

Właśnie zrealizowaliśmy badanie User Experience strony internetowej projektowanej przez naszego Klienta. Dokonaliśmy oceny procesu rejestracji i logowania na portalu oraz zdiagnozowaliśmy wady i zalety proponowanych funkcjonalności. Dodatkowo, pogłębiliśmy perspektywę potencjalnych użytkowników – poznaliśmy ich emocje, kluczowe procesy i interakcje na stronie internetowej, a także opinie o szacie graficznej oraz intuicyjności korzystania.

 

Przedstawiciele dwóch grup respondentów – użytkownicy podobnych portali oraz potencjalni nowi użytkownicy – przez 40 minut testowali kluczowe funkcjonalności związane z rejestracją, logowaniem i eksploracją strony. Ich nawigowanie po dwóch alternatywnych wersjach interfejsu było rejestrowane (mousetracking), a w trakcie całego procesu badani głośno komentowali najważniejsze dla nich elementy. Aby wzbogacić analizę przeprowadziliśmy test RWD (ang. Responsive Web Design) strony na urządzeniu mobilnym. Wszystko w czasie rzeczywistym obserwowali przedstawiciele Klienta zarządzający stroną – zarówno managerowie, jak i programiści.

 

Badanie pozwoliło na pogłębione zrozumienie perspektywy użytkowników portalu w zakresie optymalnych procesów i funkcjonalności związanych z rejestracją i logowaniem. Te insighty pomogły Klientowi na szybkie podjęcie kluczowych decyzji o zmianie wybranych elementów portalu oraz niezbędnej korekcie przyjętej strategii projektowania strony.

Czytaj więcej
Powrót
Obróć urządzenie do pionu