A
A

Aktualności

MODEL KOMPETENCJI I ROZWOJU ZAWODOWEGO OPARTY O POTRZEBY I OCZEKIWANIA PRACOWNIKÓW

W maju 2024 roku przeprowadziliśmy kolejne badanie opinii pracowników. Tym razem naszym Klientem była sieć Archiwów Państwowych. Badanie objęło ponad 1600 pracowników w 33 jednostkach zlokalizowanych na terenie całego kraju.

 

Zrealizowalismy je w ramach projektu „Model kompetencji i rozwoju zawodowego pracowników zatrudnionych w sieci Archiwów Państwowych”. Jego celem była diagnoza stanu obecnego w Archiwach, z uwzględnieniem aktualnie stosowanych rozwiązań i potrzeb pracowników w zakresie rozwoju zawodowego i podnoszenia kompetencji.

 

Wyniki będą podstawą opracowania kompleksowego modelu kompetencji i rozwoju zawodowego w sieci Archiwów Państwowych.

Czytaj więcej
PREMIERA RAPORTU: EUROPEAN DREAM. EMIGRACJA POAKCESYJNA 2020-2024

W związku z 20. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej zapraszamy do lektury raportu European Dream: emigracja poakcesyjna 2004-2024.

 

W obchodach rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej dominuje narracja bilansu ekonomicznego i systemowych zmian w naszym kraju dzięki funduszom unijnym. Wraz z Muzeum Emigracji zapraszamy do spojrzenia na ostatnie 20 lat z perspektywy polskich migrantów poakcesyjnych – ich opowieści o dążeniach i aspiracjach.

 

W badaniu ankiety wypełniło ponad 3300 osób, z częścią z nich przeprowadziliśmy także wywiady pogłębione. Naszych rodaków – tych, którzy za granicą zostali, oraz tych, którzy zdecydowali się na powrót do Polski – zapytaliśmy m.in. o to, jak wyobrażali sobie kraj emigracji, w jakim stopniu tamtejsze realia pozwoliły na realizację ich planów i aspiracji oraz czy marzą o powrocie do Polski.

 

Zapraszamy do lektury:

 

EUROPEAN DREAM: EMIGRACJA POAKCESYJNA 2004-2024

 

 

 

Czytaj więcej
WYNIKI KONKURSU W RAMACH PROGRAMU FENIKS

Jesienią 2023 roku zrealizowaliśmy kilka projektów dla instytucji składających wnioski w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) oraz FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza). Badaliśmy popyt na ich nowe oferty wśród przedstawicieli głównych grup docelowych – mieszkańców regionu, turystów, a także seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

Na początku marca 2024 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu. Dwa projekty, dla których przygotowywaliśmy analizę popytu uzyskały dofinansowanie: gdański Zespół Sierocińca, który przekształci się w Dom Literatury otrzymał 45 mln zł, a łódzki EC1 otrzymał 46 mln zł na wystawę „Mechaniczne Oko”.

 

Serdecznie gratulujemy obu instytucjom.

Czytaj więcej
PREMIERA RAPORTU: FEMIGRACJA. PRZEDSIĘBIORCZE POLKI WE WŁOSZECH

Muzeum Emigracji w Gdyni opublikowało właśnie raport, którego jesteśmy współautorami.

 

Tym razem projekt dotyczył Polek, które prowadzą firmy we Włoszech. Zapytaliśmy przedsiębiorczynie co wpływa na ich aktywność biznesową, jak wygląda ich sytuacja życiowa i zawodowa i dlaczego zdecydowały się na założenie działalności gospodarczej we Włoszech. W raporcie jest także odpowiedź na pytanie czy migrantkom, które prowadzą własny biznes, łatwo funkcjonować we włoskiej rzeczywistości.

 

Większość naszych raportów nie jest publikowana, z tym większą radością zapraszamy do lektury:

 

https://polska1.pl/wp-content/uploads/2024/03/FEMIGRACJA.Przedsiebiorcze-Polki-we-Wloszech_raport_z-badania_2024.pdf

Czytaj więcej
DZIAŁANIA PR W FIRMACH - PERSPEKTYWA PRACOWNIKÓW

Na początku stycznia 2024 roku dla agencji Personal PR przeprowadziliśmy ogólnopolskie badanie dotyczące działań Public Relations w firmach. Wynika z niego, że co czwarty pracujący Polak negatywnie ocenia komunikację w swojej firmie.

 

Podobnie sytuacja ma się w temacie PR i rozpoznawalności firm na rynku. Co czwarty Polak nie jest zadowolony z działań PR swojej firmy, a co szósty uważa, że jego firma nie jest wystarczająco rozpoznawalna wśród klientów i odbiorców na rynku.

 

Im większy pracodawca, tym wskaźnik zadowolenia z działań PR firmy jest oczywiście większy. Należy przy tym pamiętać, że w sektorze MŚP zatrudnionych jest 99,8% pracujących Polaków. Zatem skala niedociągnięć, czy braków komunikacyjnych jest spora. Dla sektora PR to duże wyzwanie, aby w 2024 roku położyć nacisk na edukowanie MŚP w zakresie konieczności i możliwościach prowadzenia stabilnej, skutecznej komunikacji - zarówno wewnątrz organizacji, jak i w otoczeniu biznesowym.

Czytaj więcej
AI W OCHRONIE ZDROWIA

Innowacje to jedno ze zjawisk, które badamy od początku istnienia naszej firmy. Na początku ubiegłego roku zajmowaliśmy się transportem wodorowym, a jesienią zrealizowaliśmy badanie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

 

Dla Międzynarodowej Fundacji Badawczej SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, zrealizowaliśmy badanie na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków na temat ich preferencji w stosowaniu AI w ramach procedur w sektorze medycznym.

 

SANO to jednostka naukowa prowadząca badania i projektująca innowacyjne rozwiązania, które przyspieszą postęp w medycynie i usprawnią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Idealny partner do realizacji projektów związanych z innowacjami :)

Czytaj więcej
BADANIA POPYTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS

Mamy największe na Pomorzu i jedne z największych w Polsce doświadczenie w realizacji analiz popytu. Od niemal 10 lat dla firm doradczych, instytucji kultury i jednostek samorządowych realizujemy projekty, w których badamy popyt na usługi i rozwiązania, które powstaną dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Pracowaliśmy dla małych i większych muzeów, instytucji świeckich i religijnych oraz instytucji edukacyjnych. Było ich sporo, a co najważniejsze, wiele z tych wniosków uzyskało dofinansowanie i badane przez nas obiekty, usługi i rozwiązania są dzisiaj dostępne dla odwiedzających.

 

Także w ostatnim czasie - jesienią 2023 roku - zrealizowaliśmy kilka projektów dla instytucji składających wnioski w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) oraz FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza). Badaliśmy popyt na ich nowe oferty wśród przedstawicieli głównych grup docelowych – mieszkańców regionu, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i turystów.

 

Niech wygra najlepszy, ale oczywiście najbardziej trzymamy kciuki za instytucje składające wnioski z naszymi badaniami!

Czytaj więcej
ANALIZA SOCIAL MEDIÓW

Oprócz tradycyjnych badań rynku, polegających na rozmowach z respondentami, prowadzimy też analizy danych zastanych. Z biegiem czasu dane te zmieniają oczywiście swój charakter – dawniej były to głównie papierowe dokumenty, dzisiaj analizuje się ślad cyfrowy. Kontakty i relacje – także te z markami – dostępne są przede wszystkim poprzez media społecznościowe.

 

Dla jednego z naszych klientów regularnie przygotowujemy analizę Social Mediów, między innymi porównujących profile naszego klienta oraz konkurencyjnych firm. W ramach tych analiz raportujemy aktywność użytkowników na kilkunastu profilach – między innymi aktywność fanów i liderów opinii. Mierzymy też sentyment marki oraz przyglądamy się budżetom i kosztom kampanii w SoMe dla wybranych firm.

 

Zachęcamy do współpracy w ramach tego obszaru naszej działalności.

Czytaj więcej
STRATEGIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI WODOROWEJ DO 2030 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował właśnie Strategię Rozwoju Wielkopolski Wodorowej 2030 z perspektywą do 2040 roku. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.


Mieliśmy przyjemność współpracować przy powstawaniu Strategii, prowadząc konsultacje społeczne wśród przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, edukacji i nauki, spółek komunalnych i organizacji pozarządowych. Zorganizowaliśmy 6 spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział niemal 250 osób, koordynowaliśmy akcję promocji konsultacji w Internecie, a także zbieraliśmy uwagi i propozycje zmian w Strategii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: 
http://iw.org.pl/strategiawodorowa/

 

Czytaj więcej
RAPORT Z PROJEKTU FEMIGRACJA

Muzeum Emigracji w Gdyni opublikowało właśnie raport z przekrojowego badania wysoko wykwalifikowanych Polek-emigrantek, którego jesteśmy współautorami. 

 

Badanie jest częścią projektu "Femigracja. Wysoko wykwalifikowane polki za granicą", realizowanego we współpracy z Girls Future Ready Fouindation, Girls in Tech Poland, Fullbright Poland oraz International Border Studies Center.

 

Większości naszych raportów nie możemy publikować, z tym większą radością zapraszamy do lektury:

 

https://polska1.pl/wp-content/uploads/2023/03/RESTRICTED__-Premiera-8-marca-2023_-FEMIGRACJA_raport-Muzeum-Emigracji-w-Gdyni.pdf

Czytaj więcej
PO ELEKTROMOBILNOŚCI CZAS NA WODÓR

W lutym kolejny raz ruszyliśmy w teren: prowadziliśmy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030.

 

W sześciu wielkopolskich miastach: Ostrowie Wielkopolskim, Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu prowadziliśmy spotkania, w których wzięło udział niemal 250 osób, reprezentujących firmy, samorządy, Instytucje Otoczenia Biznesu, edukację i naukę, spółki komunalne i organizacje pozarządowe.

 

Na każdym ze spotkań prezentowano projekt Strategii i jej kluczowe zagadnienia, m.in. cele, model docelowego ekosystemu gospodarki wodorowej i możliwości zagospodarowania wodoru. Uczestnicy chętnie prowadzili dyskusję dotyczącą dokumentu oraz założeń gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce.

 

Ostateczna wersja dokumentu zostanie zaprezentowana na początku kwietnia.

Czytaj więcej
EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDYNI

To nieprawda, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nasz najnowszy projekt jest tego przykładem: 6 lat temu uczestniczyliśmy w procesie przygotowania wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, prowadząc duże badanie ilościowe wśród mieszkańców, a pod koniec 2022 roku, pod egidą Laboratorium Innowacji Społecznych, podsumowaliśmy proces rewitalizacji sześciu obszarów miasta, realizując badanie ewaluacyjne wśród kluczowych partnerów Programu.

 

Rozmawialiśmy z władzami Gdyni, przedstawicielami Urzędu Miasta, Laboratorium Innowacji Społecznych, służb publicznych oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Nasze badania miały na celu ocenę efektów przeprowadzonych działań oraz pozwoliły zmapować dobre praktyki, a także główne wyzwania związane z zarządzaniem procesami rewitalizacyjnymi w najbliższych latach.

Czytaj więcej
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - MODNE HASŁO, ALE I PALĄCA POTRZEBA

Przyznajemy, że badania społeczne – a wręcz społecznie użyteczne – to jedna z naszych specjalności. Po raz kolejny mieliśmy okazję włączyć się w proces konsultacji społecznych niezwykle ważnego dokumentu - Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Torunia i okolic.

 

Po pandemicznym lock-down’ie z prawdziwą przyjemnością wróciliśmy do realizacji badań w terenie - w listopadzie odwiedziliśmy Toruń, Aleksandrów Kujawski i Golub-Dobrzyń. Spotkaliśmy się tam z mieszkańcami, przedstawicielami administracji publicznej i organizacji pozarządowych, a także liderami opinii i ekspertami w zakresie transportu.

 

Tematyka sprawnego, dostosowanego do potrzeb użytkowników, a jednocześnie ekologicznego i ekonomicznego transportu, jest niezwykle ważna dla lokalnych społeczności. Zarówno wywiady grupowe, jak i indywidualne, obfitowały w ogrom ciekawych spostrzeżeń, propozycji usprawnień i oczekiwanych kierunków rozwoju tego jakże ważnego dla mieszkańców aspektu ich codziennego funkcjonowania.

 

Głęboko wierzymy, że wyniki naszych badań i przeprowadzonych konsultacji pomogą decydentom ograniczyć zapotrzebowanie na samochody osobowe oraz zaprojektować komunikację publiczną w taki sposób, by w pełni odpowiadała potrzebom i oczekiwaniom pasażerów, a jednocześnie była przyjazna dla środowiska.

Czytaj więcej
SPACERY BADAWCZE PO WARSZAWSKIEJ PRADZE

Po wakacyjnej przerwie wróciliśmy w teren. W połowie września na warszawskiej Pradze - w okolicach Dworca Wschodniego i Stadionu Narodowego zrealizowaliśmy kilkadziesiąt spacerów badawczych z podróżnymi. Ich celem była identyfikacja głównych zalet i wad obecnej sieci komunikacyjnej oraz diagnoza najważniejszych potrzeb osób korzystających z węzła przesiadkowego.

Dzięki naszym badaniom projektanci zaproponują rozwiązania, które znacząco zwiększą jakość funkcjonowania węzła przesiadkowego w Warszawie Wschodniej oraz poprawią satysfakcję podróżnych. Wzrośnie komfort przemieszczania się, bezpieczeństwo, możliwości spędzenia czasu na dworcu i dostępu do informacji.

Czytaj więcej
ZAKUP AUTA PRZEZ INTERNET?

W ramach naszych najnowszych projektów nie opuszczamy branży transportowej i automotive. Dla jednego z klientów zrealizowaliśmy w wakacje duże badanie jakościowe mapujące kluczowe doświadczenia i oczekiwania kilku grup docelowych w procesie zakupu lub wynajmu samochodów.


W trakcie indywidualnych wywiadów pogłębionych badaliśmy motywacje zmiany auta, główne kanały informacyjne i narzędzia z jakich korzystają klienci.

 

Sprawdzaliśmy otwartość na zakup, leasing lub wynajem samochodu przez Internet, a także kluczowe kryteria wyboru aut, sposób ich finansowania oraz najważniejsze wyzwania związane z użytkowaniem i eksploatacją.

Czytaj więcej
ŹRÓDŁA WIEDZY O SAMOCHODACH ELEKTRYCZNYCH

Samochody elektryczne przestały być w Polsce ciekawostką i nowinką dla wąskiej grupy osób. Rynek konsekwentnie się rozwija - coraz więcej producentów prezentuje modele samochodów z alternatywnym napędem.

 

Rośnie zatem zapotrzebowanie użytkowników na usługi towarzyszące, a także na rzetelną, atrakcyjną i pogłębioną informację o tym segmencie aut - ich użytkowaniu, wadach i zaletach.

 

Proces decyzyjny, poszukiwanie szczegółowych informacji i bazy wiedzy o użytkowaniu aut elektrycznych były kluczowym aspektem badania jakościowego, które niedawno zrealizowaliśmy dla naszego klienta z branży motoryzacyjnej. 

 

W lipcu i sierpniu rozmawialiśmy z właścicielami „elektryków” i ładowanych hybryd na temat ich potrzeb informacyjnych i najbardziej wartościowych źródeł wiedzy o samochodach elektrycznych.

Czytaj więcej
UMACNIAMY SIĘ W OBSZARZE BADAŃ WEWNĄTRZORGANIZACYJNYCH

W drugim kwartale 2022 roku zrealizowaliśmy kolejne badanie wewnątrzorganizacyjne. To już szósty tego typu projekt w ciągu ostatniego roku. Tym razem zapytaliśmy ponad 700 pracowników Ministerstwa Zdrowia o ich satysfakcję z różnych aspektów pracy oraz o ocenę komunikacji wewnętrznej.

 

Długofalowym celem pobadawczym, jaki postawił sobie nasz Klient, była poprawa efektywności i skuteczności zarządzania i komunikacji. Aby pomóc w realizacji tego celu, po badaniu przeprowadziliśmy dla kadry managerskiej Ministerstwa warsztat implementacyjny, na którym pomagaliśmy dyrektorom wypracować narzędzia do skutecznego wdrożenia w organizacji wyników i wniosków z naszych badań.

 

Nasze doświadczenie w badaniach opinii pracowników jest jednym z największych na rynku. Nasi pracownicy mają w tej dziedzinie ponad 20 lat doświadczenia i około 50 zrealizowanych projektów. Zapraszamy do współpracy!

Czytaj więcej
JAK DŁUGO WAŻNE SĄ WYNIKI BADAŃ?

Jak długo ważne są wyniki badań? Okazuje się, że w przypadku dużych i ważnych projektów w przestrzeni miejskiej nie ma granicznej daty. Zwłaszcza, że zadbaliśmy o jakość każdego etapu – od rekrutacji po analizę wyników.

 

Na nasze badania powołuje się nowa szefowa Stocznia Cesarska Development w jednym z pierwszych wywiadów. To dowód, że prowadzone przez nas projekty są bardzo użyteczne.

 

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jadwigą Kosinską: 

https://dom.trojmiasto.pl/Mlode-Miasto-Nowe-otwarcie-w-Stoczni-Cesarskiej-n167204.html

 

Czytaj więcej
FEMIGRACJA. KOLEJNE BADANIE DLA MUZEUM EMIGRACJI

Muzeum Emigracji jest jednym z klientów, który współpracuje z nami nieprzerwanie od początku istnienia naszej firmy – pierwszy wspólny projekt badawczy zrealizowaliśmy w 2012 roku.

 

Nasz kolejny wspólny projekt jest poświęcony emigracji wysoko wykwalifikowanych Polek. Muzeum Emigracji realizuje go we współpracy z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta, Girls Future Ready i Girls in Tech.

 

Celem badania jest pozyskanie szczegółowych danych na temat wysoko wykwalifikowanych Polek żyjących na emigracji: ich sytuacji życiowej i zawodowej, przyczyn i uwarunkowań wyjazdów, doświadczeń migracyjnych, godzenia życia zawodowego z prywatnym, a także doświadczeń związanych z dyskryminacją i stereotypowym podejściem. 

 

Zapraszamy na stronę projektu https://polska1.pl/projects/femigracja-wysoko-wykwalifikowane-polki/

 

 

 

Czytaj więcej
CATERING DIETETYCZNY - NOWA MODA CZY NOWY STANDARD?

Skończył się styczeń i statystycznie rzecz biorąc, spora część z nas zarzuciła już realizację noworocznych postanowień. Jednak nasze najnowsze badanie, wykonane na zlecenie jednego z liderów rynku cateringu dietetycznego, na reprezentatywnej próbie Polek i Polaków, pokazuje, że duch w narodzie nie zgasł do końca.

 

W zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie inwestujemy całkiem sporo. Rynek cateringu dietetycznego rozwija się w Polsce dynamicznie i jego wartość w 2021 roku wyniosła już ponad 2,5 mld złotych. Nie dziwi, więc że średnio co 11 z nas (9% ogółu badanych) miał okazję skorzystać z niego przynajmniej raz w ciągu ostatnich kilku lat, a 2 % naszych rodaków aktualnie korzysta z posiłków zamawianych do domu lub biura.

 

Fani tego rodzaju diet to przede wszystkim młode –  w wieku 25-34 lata, ale także nieco starsze (35-44 lata), najczęściej dość dobrze zarabiające (4000-5000 zł na rękę). Wbrew powszechnym przewidywaniom, klienteli firm cateringowych nie stanowią wyłącznie kobiety – choć jest ich wyraźnie więcej (proporcja 2:1). 

Wydawałoby się, że takie usługi sprzedają się jedynie w największych miastach Polski. Otóż okazuje się, że wcale nie. W małych i średnich miastach diety pudełkowe są tak samo, co w dużych aglomeracjach. I właśnie te mniejsze ośrodki miejskie mają obecnie największy potencjał do rozwoju usług cateringowych - chęć skorzystania z diety pudełkowej w niedalekiej przyszłości deklarują tak samo często mieszkańcy wielkich miast (powyżej 500 tys. mieszkańców), jak i tych najmniejszych (do 100 tys. mieszkańców).

 

Przyszłość rynku diet pudełkowych prezentuje się obiecująco. Aż 22% dorosłych Polaków deklaruje chęć skorzystania z cateringu dietetycznego w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A że oferta rynkowa już teraz jest bardzo szeroka i urozmaicona, z pewnością każdy z nas znajdzie w niej coś ciekawego dla siebie – np. dietę dla karmiących mam, dla dzieci, czy detoks sokowy. Smacznego!

Czytaj więcej
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARKU KULTUROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU GDAŃSKA

Na początku stycznia wspólnie z Inntu podsumowaliśmy cykl warsztatów dotyczących planowanego Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska.

 

Od października do grudnia Zespół ds. Parku Kulturowego Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy i przedstawiciele głównych interesariuszy uczestniczyli w serii debat, warsztatów i spotkań branżowych, podczas których prezentowano założenia Parku Kulturowego i dyskutowano nad propozycjami uregulowania sposobu użytkowania tej przestrzeni publicznej.

 

Podczas prowadzonych przez nas warsztatów staraliśmy się przede wszystkim wypracować kompromis i pogodzić bardzo różnie punkty widzenia oraz oczekiwania poszczególnych grup. Nasz odcinek konsultacji obejmował trudne obszary: handel i usługi, najem krótkoterminowy, pojazdy wolnobieżne oraz standardy składowania odpadów.

 

Czy konsultacje okazały się sukcesem? Zdecydowanie tak! Nawet jeśli w części zagadnień nie udało się osiągnąć natychmiastowego kompromisu, interesariusze zgodnie przyznawali, że samo spojrzenie z ich perspektywy oraz wysłuchanie ich wątpliwości było potrzebne. Bardzo chwalili sobie zaproszenie do dialogu z władzami miasta i zdecydowanie deklarowali chęć wspólnego wypracowania rozwiązań w kolejnych etapach konsultacji społecznych Parku Kulturowego.

 

Więcej o konsultacjach i idei Parku Kulturowego:
https://www.gdansk.pl/park-kulturowy

Czytaj więcej
JAK POPRAWIĆ ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA KONTAKTU Z KLIENTAMI

Pod koniec 2021 roku zakończyliśmy wielomodułowy projekt badawczy, który pozwolił naszemu zleceniodawcy rozwinąć elektroniczne narzędzia kontaktu z klientami, takie jak formularze internetowe, czat bot oraz internetowe konto użytkownika.

 

Prace badawcze i analityczne poprzedzone zostały rozbudowanym modułem desk research, który pozwolił rozpoznać najlepsze rozwiązania stosowane na rynku narzędzi komunikacji elektronicznej z Klientami.

 

Głównym elementem projektu były moderowane testy użyteczności, podczas których badaliśmy między innymi kontekst korzystania, usability, intuicyjność, task flow, architekturę informacji i grafikę.

 

Podsumowaniem projektu były warsztaty implementacyjne z kluczowymi przedstawicielami firmy zlecającej badanie. Dzięki warsztatom wyniki zostały aktywnie przepracowane w organizacji, a ich efekty zostaną wdrożone w kontaktach z klientami, którzy coraz częściej przekonują się, że samoobsługa online może być prostym i skutecznym sposobem załatwiania spraw.

Czytaj więcej
BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW GDAŃSKIEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO

W ostatnim kwartale 2021 roku zbadaliśmy zadowolenie z usług Gdańskiego Centrum Informatycznego (GCI), które świadczy usługi informatyczne dla jednostek Gminy Miasta Gdańsk. O opinie na ten temat zapytaliśmy za pośrednictwem elektronicznej ankiety między innymi pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Zarządu Transportu Miejskiego i Straży Miejskiej.

 

W opinii użytkowników systemów informatycznych Gminy Miasta Gdańsk, GCI świadczy swoje usługi na bardzo wysokim poziomie. Badanie pozwoliło zdiagnozować mocne oraz słabsze strony naszego Klienta, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie działań usprawniających, szczególnie w aspekcie komunikacji z Odbiorcami usług GCI.

 

Badanie, które zrealizowaliśmy, było tzw. badaniem założycielskim. Na podstawie doświadczeń z pierwszej edycji, GCI planuje w przyszłości kontynuować mierzenie satysfakcji i potrzeb swoich klientów za pośrednictwem cyklicznego monitoringu.

Czytaj więcej
BADANIE KLIMATU I KULTURY ORGANIZACYJNEJ

W grudniu zakończyliśmy badanie dla jednej z firm z branży IT dotyczące szeroko pojętego klimatu i kultury organizacyjnej. Projekt zrealizowaliśmy w formie ankiety internetowej oraz wywiadów pogłębionych z pracownikami polskiego oddziału międzynarodowej firmy. Rozmawialiśmy między innymi o ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, wartościach firmy, a także o komunikacji wewnętrznej. Wyniki analizowaliśmy na tle benchmarku rynkowego w Polsce.

 

Badania były częścią projektu, którego celem jest wypracowanie strategii employer branding, za którą odpowiada Inntu. Zebrane przez nas dane pomogły zdefiniować problemy oraz zdiagnozować mocne strony, które zostaną wykorzystane w komunikacji z kandydatami do pracy i pomogą w budowaniu marki pracodawcy.

Czytaj więcej
GDYNIA DESIGN DAYS

Cieszymy się, że gdyńskie instytucje kultury korzystają z naszego doświadczenia. Jesienią zrealizowaliśmy badanie marki festiwalu Gdynia Design Days. Ankiety internetowe CAWI oraz indywidualne wywiady pogłębione IDI z uczestnikami pomogły w odpowiedzi na pytania m.in. o mocne i słabe strony wydarzeń festiwalowych. Badanie zrealizowano, by zaprojektować przyszłe edycje Gdynia Design Days, aby w pełniejszy sposób odzwierciedlały potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup odbiorców.

 

Siłą festiwali jest inspirowanie, śledzenie trendów w designie w obszarach ekologii, czy ekonomii cyrkularnej, a także wspieranie młodych projektantów oraz edukacja. Oczekiwane przez odbiorców zmiany obejmują przede wszystkim większe otwarcie festiwalu na Gdynię i Trójmiasto oraz usprawnienie kluczowych punktów styku festiwali z odbiorcą – np. odświeżenie strony gdyniadesigndays.eu.

Czytaj więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE PARKU KULTUROWEGO W GDAŃSKU

Część jesieni w naszej firmie upłynie na prowadzeniu konsultacji społecznych planowanego Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. Jego utworzenie ma na celu ochronę wartości kulturowych, w tym wizerunku, atmosfery i jakości korzystania z tego historycznego miejsca. 


W ramach współpracy z Menadżerką Śródmieścia Gdańska, Urzędem Miejskim w Gdańsku i agencją komunikacji marketingowej Inn|tu organizujemy warsztaty konsultacyjne dla przedsiębiorców, zarządców wspólnot oraz przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych działających na terenie przyszłego Parku Kulturowego. Częścią procesu jest także ilościowe badanie mieszkańców Gdańska.


Więcej o planowanym Parku Kulturowym:
https://www.gdansk.pl/park-kulturowy

 

 

Czytaj więcej
MARKA ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYKI CIEPLNEJ

Najczęściej nie chwalimy się wynikami badań dla klientów komercyjnych, bo są poufne. Jednak tym razem efekty naszej pracy mogły ujrzeć światło dzienne.

 

Zbadaliśmy między innymi jak marka Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej postrzegana jest wśród mieszkańców i odbiorców ciepła, a także jakich działań i inwestycji oczekują klienci. EPEC może być bardzo zadowolony z wyników badania - aż 88% klientów Przedsiębiorstwa jest zadowolonych z usług, a 77% poleciłoby ją znajomym. Firma jest postrzegana przez elblążan jako solidna, rzetelna i godna zaufania, a także dbająca o swoich klientów.

 

Mieszkańców Elbląga - i nie tylko - zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami:

 

https://www.cieplodlaelblaga.pl/jak-mieszkancy-elblaga-postrzegaja-elblaskie-przedsiebiorstwo-energetyki-cieplnej-wyniki-badan-marketingowych/

Czytaj więcej
KOLEJNE BADANIE DLA HEVELIANUM

Kontynuujemy współpracę z Hevelianum. W ubiegłym roku przeprowadzaliśmy badania i konsultacje społeczne nowej propozycji kulturalnej Hevelianum - zespołu poszpitalnego Bożego Ciała. Tym razem zbadaliśmy opinie mieszkańców województwa pomorskiego na temat planowanej inwestycji: budowy Planetarium w Gdańsku. Ta nowa atrakcja na mapie miasta ma umożliwić odwiedzającym podziwianie wyglądu nieba w różnych szerokościach geograficznych oraz poznanie ciekawych obiektów i zjawisk astronomicznych.

Badanie wyraźnie pokazuje, że planetarium ma szansę stać się ważną atrakcją Gdańska i całego regionu. Większość respondentów chętnie skorzystałaby z jego oferty. Szczegółowe wyniki ankiety posłużą decydentom oraz inwestorom w zaprojektowaniu obiektu tak, by w pełni odpowiadał na potrzeby mieszkańców i turystów.

 

Zdjęcie: AstroCamera 2021, Międzynarodowy Konkurs Astrofotograficzny Hevelianum, 1. miejsce w kategorii: Obiekty Głębokiego Nieba; Rolf Wahl Olsen (Nowa Zelandia), seria “The Light Echoes from Supernova 1987a”.

Czytaj więcej
ŚMIECI? KTO TO WIDZIAŁ!

Szczególnie lubimy angażować się w tematy społecznie użyteczne. Ekologia, czystość środowiska, zrównoważona konsumpcja i świadome gospodarowanie wytarzanymi przez nas odpadami, to tematy niezwykle ważne i bliskie naszemu sercu. W ostatnim kwartale realizowaliśmy aż trzy projekty związane z ekologią i właśnie rozpoczynamy czwarty!

 

Na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego realizujemy badanie efektywności kampanii edukacyjnej "Śmieci?! Kto to widział?!" Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań, które łączy jeden cel i wspólne przesłanie - wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz aktywizacja społeczeństwa i kształtowanie w nim ekologicznych postaw, co pozwoli zminimalizować problem ogromnego zaśmiecania środowiska i nadmiernej produkcji odpadów, powodującej katastrofalne skutki dla środowiska. 

 

Realizowane przez nas badanie ewaluacyjne obejmie pre-test oraz post-test kampanii na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie internautów.

 

Więcej o projekcie: https://www.ktotowidzial.pl/

 

 

Czytaj więcej
BADANIE W FORMACIE WARSZTATÓW KREATYWNYCH

Ekologiczny styl życia staje się normą, a eko-język wchodzi do codziennego życia. Ale w jaki sposób pisać i mówić o ekologii, aby zainteresować mieszkańców Gdyni?

Tego chcemy się dowiedzieć od jej mieszkańców podczas badania w formacie wirtualnych warsztatów kreatywnych, które prowadzimy w maju 2021 roku dla Urban Lab Gdynia, jednostki Laboratorium Innowacji Społecznych. Do udziału zaprosiliśmy gdynianki i gdynian, którzy interesują się eko-trendami i są aktywni w mediach społecznościowych.

 

 

Rezultaty pracy warsztatowej pozwolą Urban Lab Gdynia wypracować dobre praktyki – zestaw efektywnych sposobów komunikowania treści związanych z ekologią, obejmującej język, obrazy i kolory.

Czytaj więcej
BADANIE NAUKOWE DLA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Wiosną 2021 roku na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizujemy badanie naukowe dotyczące preferencji pacjentów względem opieki onkologicznej w Polsce. Projekt prowadzony jest na bardzo dużej, 600-osobowej, próbie osób chorych na nowotwory jelita grubego i gruczołu krokowego.

W ramach badania planowane jest zastosowanie specyficznych w kontekście problemu badawczego metod, tj. metody wyboru warunkowego (ang. discrete choice experiment) oraz modyfikacji metody handlowania czasem (ang. time trade-off).

 

Badanie realizowane jest w całej Polsce w wybranych placówkach medycznych – ośrodkach onkologicznych, przychodniach specjalistycznych, a także w domach opieki i hospicjach. Siatka ankieterska w tym specjalistycznym badaniu złożona jest z wykwalifikowanego personelu medycznego – pielęgniarek onkologicznych i środowiskowych.

Czytaj więcej
ABSOLWENCI O GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Pod koniec stycznia 2021 roku zakończyliśmy badanie absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym celem projektu było zmierzenie satysfakcji alumnów z wybranych obszarów związanych ze studiowaniem na GUMedzie (dawnej Akademii Medycznej w Gdańsku). Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. ogólna ocena uczelni, ocena więzi z Alma Mater, ocena przygotowania do zawodu, organizacji procesu kształcenia studentów oraz jakości nauczania na GUMedzie, a także ocena relacji międzyludzkich na uczelni, życia studenckiego i czasu wolnego oraz wybranych aspektów życia w Trójmieście.

 

Analizom porównawczym poddano dwie grupy absolwentów: polskich oraz zagranicznych. Obszary badawcze analizowane były także z uwzględnieniem płci badanych oraz roku ukończenia studiów.

 

Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z Przedstawicielem GUMedu ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi. Badanie ankietowe jest częścią projektu grantowego Uniwersytetu pn. „Hand in Hand into the Future”, finansowanym w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Czytaj więcej
PROJEKTOWANIE NOWYCH USŁUG ONLINE

Na początku stycznia 2021 roku zakończyliśmy projekt badawczy wspierający naszego Klienta w procesie projektowania nowej usługi - portalu o zdrowiu.

 

Badanie zrealizowaliśmy w formie zdalnych indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz diad z kilkoma grupami potencjalnych przyszłych użytkowników nowego portalu. Były to osoby w różnych sytuacjach zdrowotnych, o zróżnicowanych potrzebach w zakresie poszukiwania wiedzy o zdrowiu oraz samego leczenia.

 

Cele badawcze obejmowały:

  • poznanie zwyczajów potencjalnych użytkowników portalu pod kątem poszukiwania informacji o zdrowiu i możliwych formach wsparcia i terapii,
  • zmapowanie procesu decyzyjnego w zakresie poszukiwania informacji online i offline,
  • poznanie doświadczeń pacjentów w zakresie korzystania z porad i konsultacji lekarskich online i teleporad,
  • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników strony,
  • stworzenie person docelowych użytkowników projektowanego portalu,
  • rekomendacje w zakresie docelowego kształtu portalu i jego kluczowych funkcjonalności.

 

Wyniki naszych badań umożliwią Klientowi zaprojektowanie portalu o tematyce prozdrowotnej, odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania odbiorców, zarówno od strony zawartości merytorycznej, jak i podstawowych funkcjonalności, a także aspektów wizualnych i rozwiązań informatycznych.

Czytaj więcej
LOTOS ELECTROMOBILITY NA NIEBIESKIM SZLAKU

Pod koniec 2020 roku zakończyliśmy badania w ramach projektu Niebieski Szlak - pilotażowego wdrożenia punktów ładowania samochodów elektrycznych na stacjach LOTOS. Projekt polega na budowie sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych wraz z systemem obsługi klienta na istniejących stacjach spółki LOTOS – wzdłuż odcinków autostrady A1 i A2 łączącej Trójmiasto z Warszawą.

 

Wielomodułowy projekt badawczy i analityczny dostarczył twardych danych dotyczących ilościowych i jakościowych aspektów funkcjonowania Niebieskiego Szlaku. Oprócz postaw i opinii Polaków dotyczących rozwoju elektromobilności, badaliśmy także doświadczenia użytkowników aut elektrycznych, tak prywatnych, jak i firmowych, którzy korzystają ze stacji ładowania w Polsce i za granicą oraz z aplikacji mobilnych. W ramach dwóch edycji projektu – w 2019 oraz 2020 roku, zrealizowaliśmy 12 modułów badań i analiz.

 

Projekt dostarczył kluczowych danych, na podstawie których Grupa LOTOS podejmuje strategiczne decyzje o kierunkach rozwoju sieci ładowania oraz decyzje operacyjne dotyczące bieżącego funkcjonowania Niebieskiego Szlaku i jego obsługi.

 

Więcej o projekcie: https://www.niebieskiszlak.pl/

Czytaj więcej
POLSCY EKSPERCI W BRANŻACH HI-TECH NA ŚWIECIE

Trwają prace nad raportem z badania polskich ekspertów z branży technologicznej, którego publikacja planowana jest wiosną. Projekt „E-migracja. Polska diaspora technologiczna” realizujemy wspólnie z Muzeum Emigracji w Gdyni oraz PLUGin Polish Innovation Diaspora. Projekt ma innowacyjny charakter – jest to pierwsze kompleksowe badanie Polaków i osób o polskich korzeniach, którzy działają za granicą w szeroko rozumianych nowoczesnych sektorach gospodarki, m.in. informatyce, biotechnologii i inżynierii medycznej, sztuce i rozrywce, mediach, grach komputerowych oraz firmach start-up.

 

Pierwszy etap badań, zrealizowany w 2019 roku, dostarczył wiedzy na temat ogólnej charakterystyki polskiej diaspory technologicznej w obszarze zawodowym, sytuacji rodzinnej, doświadczeń migracyjnych, relacji społecznych i zawodowych na emigracji, poczucia tożsamości i więzi z krajem, współpracy z polskimi organizacjami i biznesem oraz perspektyw powrotu do Polski.

 

Drugi etap, realizowany obecnie, w formie ankiety oraz IDI online, ma na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z pierwszego etapu. Dodano m.in. pytania odnoszące się do problematyki związanej ze stereotypami migracyjnymi oraz bieżącej sytuacji, np. na ile pandemia koronawirusa lub brexit wpłynęły na życie prywatne i zawodowe migrantów.

 

Celem obecnej fali jest także diagnoza trwałych postaw badanej grupy oraz wyznaczenie zmian w czasie i trendów zarysowujących się wśród Polaków pracujących za granicą w branżach wysokich technologii.

 

Więcej o projekcie: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/projekt_e-migracja

Czytaj więcej
NIEWIDOCZNI, NIEBĘDĄCY, NIEZBĘDNI

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opublikował raport, którego jesteśmy współautorami. Badanie pracowników administracji centralnej polskich uczelni wyższych pn. „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” jest częścią projektu grantowego DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Głównym celem projektu było poznanie systemów organizacji pracy, zbadanie potrzeb i problemów pracowników administracji w zakresie doskonalenia zawodowego i współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi. Długofalowym efektem projektu będzie program szkoleniowy zwiększający efektywność współpracy między administracją a nauką oraz włączenie pracowników administracji w realizację polityk doskonałości naukowej uczelni.

 

W programie uczestniczy sześć uczelni wyższych: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

Więcej o projekcie: https://www.wfins.umk.pl/nauka/dialog/?fbclid=IwAR1WxLGLPTX7Ml3fa4PPPLwtva907wI3bL6CqUihxUC1rPvVg68TVZa7Tbk

Czytaj więcej
INNY FORMAT AKREDYTOWANYM DORADCĄ W POMORSKIM SYSTEMIE USŁUG DORADCZYCH SPEKTRUM

Z przyjemnością informujemy, że otrzymaliśmy akredytację dla Instytucji Otoczenia Biznesu w projekcie SPEKTRUM Agencji Rozwoju Pomorza. Z systemu świadczeń będą mogły skorzystać wszystkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa pomorskiego.

 

Można ubiegać się o granty wysokości 50% ceny usługi doradczej na potrzeby rozwojowe, a w przypadku grantów tzw. pomocowych, niwelujących skutki pandemii COVID 19, nawet do 95% ceny.

 

Więcej o projekcie: www.arp.gda.pl

Czytaj więcej
WAKACJE W DOBIE KORONAWIRUSA

Tuż przed wakacjami, pierwszymi w pandemii spowodowanej COVID-19, przeprowadziliśmy badanie dotyczące planów wakacyjnych Polaków. Wynika z niego, że koronawirus zmienił nasze wcześniejsze plany urlopowe – znacznie mniej z nas pojedzie za granicę, aż 30% zostanie w domu.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami badania. Opublikował je między innymi Dziennik.pl: https://podroze.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/7770034,koronawirus-wakacje-2020-polacy-dom-wyjazdy-podroze-turystyka-covid-19-epidemia.html

Czytaj więcej
IT’S NICE TO HAVE YOU IN GDANSK

W maju 2020 roku zrealizowaliśmy badanie, które pozwoliło na weryfikację założeń pomorskiej Karty Turysty. Karta Turysty to produkt oferowany przez Gdańską Organizację Turystyczną. Zawiera pakiety złożone z bezpłatnych wstępów do atrakcji turystycznych oraz zniżki do obiektów kultury, miejsc rozrywki i restauracji.

 

Dzięki zbadaniu preferencji oraz doświadczeń związanych z podróżowaniem Polaków, mogliśmy przekazać naszemu Klientowi cenne wskazówki odnośnie oczekiwanych przez nich korzyści, form funkcjonowania Karty czy atrakcyjności poszczególnych pakietów z Karty.

 

Badanie realizowaliśmy z naszymi Partnerami z firmy DS Consulting na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Czytaj więcej
STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W GDAŃSKU

Wiosną 2020 roku wraz z agencją Inntu prowadziliśmy konsultacje społeczne „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 roku”. Proces konsultacyjny trwał ponad miesiąc i ze względu na pandemię koronawirusa odbywał się drogą internetową.

 

W ramach konsultacji przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe online z użytkownikami samochodów elektrycznych i z przedstawicielami gdańskich firm, a także dwa interaktywne spotkania konsultacyjne online w czasie rzeczywistym w postaci otwartych webinariów z aktywnym udziałem mieszkańców Gdańska.

 

Z uwagi na innowacyjną tematykę oraz intensywne działania promocyjne, konsultacje Strategii okazały się frekwencyjnym sukcesem. Ankietę online wypełniło niemal 1000 mieszkańców Gdańska, a w obu interaktywnych, otwartych webinariach wzięło udział 581 osób.

 

Realizacja konsultacji na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Więcej o projekcie:

https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/raport-podsumowujacy-konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-w-gdansku-do-roku-2035,a,175638

Czytaj więcej
USER EXPERIENCE PORTALU INTERNETOWEGO

Właśnie zrealizowaliśmy badanie User Experience strony internetowej projektowanej przez naszego Klienta. Dokonaliśmy oceny procesu rejestracji i logowania na portalu oraz zdiagnozowaliśmy wady i zalety proponowanych funkcjonalności. Dodatkowo, pogłębiliśmy perspektywę potencjalnych użytkowników – poznaliśmy ich emocje, kluczowe procesy i interakcje na stronie internetowej, a także opinie o szacie graficznej oraz intuicyjności korzystania.

 

Przedstawiciele dwóch grup respondentów – użytkownicy podobnych portali oraz potencjalni nowi użytkownicy – przez 40 minut testowali kluczowe funkcjonalności związane z rejestracją, logowaniem i eksploracją strony. Ich nawigowanie po dwóch alternatywnych wersjach interfejsu było rejestrowane (mousetracking), a w trakcie całego procesu badani głośno komentowali najważniejsze dla nich elementy. Aby wzbogacić analizę przeprowadziliśmy test RWD (ang. Responsive Web Design) strony na urządzeniu mobilnym. Wszystko w czasie rzeczywistym obserwowali przedstawiciele Klienta zarządzający stroną – zarówno managerowie, jak i programiści.

 

Badanie pozwoliło na pogłębione zrozumienie perspektywy użytkowników portalu w zakresie optymalnych procesów i funkcjonalności związanych z rejestracją i logowaniem. Te insighty pomogły Klientowi na szybkie podjęcie kluczowych decyzji o zmianie wybranych elementów portalu oraz niezbędnej korekcie przyjętej strategii projektowania strony.

Czytaj więcej
Powrót
Obróć urządzenie do pionu