BADANIA POPYTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS

BADANIA POPYTU W RAMACH PROGRAMU FENIKS

Mamy największe na Pomorzu i jedne z największych w Polsce doświadczenie w realizacji analiz popytu. Od niemal 10 lat dla firm doradczych, instytucji kultury i jednostek samorządowych realizujemy projekty, w których badamy popyt na usługi i rozwiązania, które powstaną dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Pracowaliśmy dla małych i większych muzeów, instytucji świeckich i religijnych oraz instytucji edukacyjnych. Było ich sporo, a co najważniejsze, wiele z tych wniosków uzyskało dofinansowanie i badane przez nas obiekty, usługi i rozwiązania są dzisiaj dostępne dla odwiedzających.

 

Także w ostatnim czasie - jesienią 2023 roku - zrealizowaliśmy kilka projektów dla instytucji składających wnioski w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) oraz FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza). Badaliśmy popyt na ich nowe oferty wśród przedstawicieli głównych grup docelowych – mieszkańców regionu, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i turystów.

 

Niech wygra najlepszy, ale oczywiście najbardziej trzymamy kciuki za instytucje składające wnioski z naszymi badaniami!

Obróć urządzenie do pionu