Agencja badawcza

Dostarczamy wiedzy tam, gdzie jest najbardziej potrzebna
Sprawdź ofertę
B
B

Badamy rynek i opinie

Tworzymy zgrany zespół bardzo doświadczonych badaczy. Pracujemy tak, jak zawsze chcieliśmy: w pełni profesjonalnie, ale nieszablonowo. Elastycznie, ale skutecznie. Optymalnie kosztowo, ale efektywnie. Traktujemy każdego Klienta tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani.

O
O

Oferta

Realizujemy badania marketingowe i społeczne. Wykorzystujemy pełne spektrum metod i technik badawczych. Zawsze znajdujemy optymalne rozwiązania.

Zobacz więcej
D
D

Doświadczenie

Klienci

Z
Z

Zespół

Jesteśmy niedużym, ale bardzo zgranym zespołem. Łączy nas kilkanaście lat wspólnej pracy oraz wspólne wartości – wysoka jakość pracy, zaangażowanie, partnerski stosunek do Klientów, Kontrahentów oraz Respondentów. Są wśród nas specjaliści z każdej dziedziny branży badawczej – badacze ilościowi i jakościowi, marketingowcy i badacze społeczni. Jedni z nas lubią nowinki techniczne i innowacje, inni wolą dobre, sprawdzone metody. Razem zrealizowaliśmy niemal tysiąc projektów badawczych i zapytaliśmy ponad milion respondentów.

x
Zespół
Bartosz Chruścielski
kierownik projektów, badacz jakościowy

Absolwent socjologii UMK w Toruniu i Podyplomowego Studium Public Relations Uniwersytetu SWPS w Sopocie. Z badaniami związany od 2006 roku. Specjalizuje się w badaniach wizerunkowych, badaniach marki, badaniach wspierających rozwój nowych produktów i usług, problematyce user experience i user centered design oraz badaniach i konsultacjach społecznych.

 

Współpracuje z klientami w obszarach: energetyka, elektromobilność, medycyna, nauka i uczelnie wyższe, usługi publiczne, kultura oraz property management.

 

Lubi pracę z ludźmi – ścisłą współpracę z klientami w ramach projektowania procesu badawczego, wypracowania wartości dodanej i rekomendacji oraz prowadzenie warsztatów, webinariów, grup fokusowych i wywiadów pogłębionych.

Aleksandra Majewska
kierownik projektów, badacz jakościowy

Ukończyła Marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Badaniami jakościowymi zajmuje się od 2005 roku. Największe doświadczenie zdobyła w branży energetycznej, multimedialnej, finansowej i edukacyjnej. Zajmowała się zagadnieniami z zakresu satysfakcji klienta, U&A, procesów decyzyjnych, a także user experience.

 

W ramach swojej pracy współpracuje z klientami, wsłuchując się w ich potrzeby i przekładając je na użyteczne metody badawcze, aby finalnie sformułować praktyczne rekomendacje, które wspierają w decyzjach biznesowych.

 

Największą satysfakcję w pracy jakościowca czerpie z prowadzenia indywidualnych i grupowych wywiadów, zarówno osobistych, telefonicznych, jak i online.

Artur Cieśliński
prezes zarządu, członek PTBRiO

Współzałożyciel agencji Inny Format, lider zespołu, strateg z dobrą znajomością branży badawczej. Absolwent socjologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu PR i marketingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz menadżerskie na Uniwersytecie Gdańskim.

 

Badaniami zajmuje się od 2004 roku. Przeszedł wszystkie szczeble kariery badawczej: od asystenta do kierownika kilkunastoosobowego zespołu. Zdobyte doświadczenie zaowocowało założeniem w 2011 roku własnej agencji badawczej, która od dziesięciu lat z powodzeniem realizuje projekty dla firm małych, średnich i największych.

 

W Innym Formacie, oprócz tego, że jest prezesem, świetnie odnajduje się jako osoba odpowiedzialna za relacje i kreatywne rozwiązywanie sytuacji problemowych.

Małgorzata Radziszewska
kierownik projektów, badacz jakościowy, członkini PTBRiO

Z wykształcenia pedagog i menadżerka produktów. Badaniami rynku zajmuje się od 20 lat. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z wiodącymi polskimi i międzynarodowymi markami z branż: mediowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, finansowej i FMCG. Współpracowała z TVN, Agorą, Orange, Nestle, Danone, Nordea Bank, PKO i wieloma innymi. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów.

 

Szukając optymalnych rozwiązań, opracowuje nowe techniki realizacji badań. Szczególnie interesują ją metody projekcyjne. Stara się odkrywać i nazywać to, co nieoczywiste, a tak ważne dla poznania konsumenckich motywacji i potrzeb.

 

Chętnie podejmuje się wyzwań związanych z budowaniem wizerunku i strategii.

Joanna Michałowska
kierownik projektów, badacz ilościowy, członkini PTBRiO

Absolwentka Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w projektowaniu, realizacji i interpretacji wyników badań marketingowych i społecznych.

 

Specjalizuje się w badaniach wewnątrzorganizacyjnych, problematyki społecznej i rynku pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenia w badaniach sfery FMCG, zwłaszcza testach produktów, sektora energetycznego, finansowego i wielu innych.

 

Jako rasowego badacza ilościowego pasjonują ją liczby, duże bazy danych oraz zależności między zmiennymi. Do swojego ilościowego warsztatu kilka lat temu dołączyła także doświadczenia jakościowe, z powodzeniem realizując multidyscyplinarne projekty badawczo-konsultingowe dla klientów wielu branż.

Bartosz Chruścielski

Aleksandra Majewska

Artur Cieśliński

Małgorzata Radziszewska

Joanna Michałowska

A
A

Aktualności

BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW GDAŃSKIEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO

W ostatnim kwartale 2021 roku zbadaliśmy zadowolenie z usług Gdańskiego Centrum Informatycznego (GCI), które świadczy usługi informatyczne dla jednostek Gminy Miasta Gdańsk. O opinie na ten temat zapytaliśmy za pośrednictwem elektronicznej ankiety między innymi pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Zarządu Transportu Miejskiego i Straży Miejskiej.

 

W opinii użytkowników systemów informatycznych Gminy Miasta Gdańsk, GCI świadczy swoje usługi na bardzo wysokim poziomie. Badanie pozwoliło zdiagnozować mocne oraz słabsze strony naszego Klienta, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie działań usprawniających, szczególnie w aspekcie komunikacji z Odbiorcami usług GCI.

 

Badanie, które zrealizowaliśmy, było tzw. badaniem założycielskim. Na podstawie doświadczeń z pierwszej edycji, GCI planuje w przyszłości kontynuować mierzenie satysfakcji i potrzeb swoich klientów za pośrednictwem cyklicznego monitoringu.

Czytaj więcej
BADANIE KLIMATU I KULTURY ORGANIZACYJNEJ

W grudniu zakończyliśmy badanie dla jednej z firm z branży IT dotyczące szeroko pojętego klimatu i kultury organizacyjnej. Projekt zrealizowaliśmy w formie ankiety internetowej oraz wywiadów pogłębionych z pracownikami polskiego oddziału międzynarodowej firmy. Rozmawialiśmy między innymi o ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, wartościach firmy, a także o komunikacji wewnętrznej. Wyniki analizowaliśmy na tle benchmarku rynkowego w Polsce.

 

Badania były częścią projektu, którego celem jest wypracowanie strategii employer branding, za którą odpowiada Inntu. Zebrane przez nas dane pomogły zdefiniować problemy oraz zdiagnozować mocne strony, które zostaną wykorzystane w komunikacji z kandydatami do pracy i pomogą w budowaniu marki pracodawcy.

Czytaj więcej
GDYNIA DESIGN DAYS

Cieszymy się, że gdyńskie instytucje kultury korzystają z naszego doświadczenia. Jesienią zrealizowaliśmy badanie marki festiwalu Gdynia Design Days. Ankiety internetowe CAWI oraz indywidualne wywiady pogłębione IDI z uczestnikami pomogły w odpowiedzi na pytania m.in. o mocne i słabe strony wydarzeń festiwalowych. Badanie zrealizowano, by zaprojektować przyszłe edycje Gdynia Design Days, aby w pełniejszy sposób odzwierciedlały potrzeby i oczekiwania poszczególnych grup odbiorców.

 

Siłą festiwali jest inspirowanie, śledzenie trendów w designie w obszarach ekologii, czy ekonomii cyrkularnej, a także wspieranie młodych projektantów oraz edukacja. Oczekiwane przez odbiorców zmiany obejmują przede wszystkim większe otwarcie festiwalu na Gdynię i Trójmiasto oraz usprawnienie kluczowych punktów styku festiwali z odbiorcą – np. odświeżenie strony gdyniadesigndays.eu.

Czytaj więcej
K
K

Kontakt

Inny Format Sp. z o.o.
ul. Kaprów 3A/14
80-316 Gdańsk-Oliwa

+48 696 471 111
if@innyformat.pl
www.innyformat.pl

NIP 584 27 26 059 / REGON 221 564 786
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000412087 / Kapitał zakładowy: 10 000 PLN

Formularz

Kontakt
Kontakt
Obróć urządzenie do pionu