AI W OCHRONIE ZDROWIA

AI W OCHRONIE ZDROWIA

Innowacje to jedno ze zjawisk, które badamy od początku istnienia naszej firmy. Na początku ubiegłego roku zajmowaliśmy się transportem wodorowym, a jesienią zrealizowaliśmy badanie dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w ochronie zdrowia.

 

Dla Międzynarodowej Fundacji Badawczej SANO – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej, zrealizowaliśmy badanie na ogólnopolskiej próbie dorosłych Polaków na temat ich preferencji w stosowaniu AI w ramach procedur w sektorze medycznym.

 

SANO to jednostka naukowa prowadząca badania i projektująca innowacyjne rozwiązania, które przyspieszą postęp w medycynie i usprawnią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Idealny partner do realizacji projektów związanych z innowacjami :)

Obróć urządzenie do pionu