PROJEKTOWANIE NOWYCH USŁUG ONLINE

Na początku stycznia 2021 roku zakończyliśmy projekt badawczy wspierający naszego Klienta w procesie projektowania nowej usługi - portalu o zdrowiu.

 

Badanie zrealizowaliśmy w formie zdalnych indywidualnych wywiadów pogłębionych oraz diad z kilkoma grupami potencjalnych przyszłych użytkowników nowego portalu. Były to osoby w różnych sytuacjach zdrowotnych, o zróżnicowanych potrzebach w zakresie poszukiwania wiedzy o zdrowiu oraz samego leczenia.

 

Cele badawcze obejmowały:

  • poznanie zwyczajów potencjalnych użytkowników portalu pod kątem poszukiwania informacji o zdrowiu i możliwych formach wsparcia i terapii,
  • zmapowanie procesu decyzyjnego w zakresie poszukiwania informacji online i offline,
  • poznanie doświadczeń pacjentów w zakresie korzystania z porad i konsultacji lekarskich online i teleporad,
  • poznanie potrzeb i oczekiwań potencjalnych użytkowników strony,
  • stworzenie person docelowych użytkowników projektowanego portalu,
  • rekomendacje w zakresie docelowego kształtu portalu i jego kluczowych funkcjonalności.

 

Wyniki naszych badań umożliwią Klientowi zaprojektowanie portalu o tematyce prozdrowotnej, odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania odbiorców, zarówno od strony zawartości merytorycznej, jak i podstawowych funkcjonalności, a także aspektów wizualnych i rozwiązań informatycznych.

Obróć urządzenie do pionu