PO ELEKTROMOBILNOŚCI CZAS NA WODÓR

PO ELEKTROMOBILNOŚCI CZAS NA WODÓR

W lutym kolejny raz ruszyliśmy w teren: prowadziliśmy konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2030.

 

W sześciu wielkopolskich miastach: Ostrowie Wielkopolskim, Koninie, Kaliszu, Lesznie, Pile i Poznaniu prowadziliśmy spotkania, w których wzięło udział niemal 250 osób, reprezentujących firmy, samorządy, Instytucje Otoczenia Biznesu, edukację i naukę, spółki komunalne i organizacje pozarządowe.

 

Na każdym ze spotkań prezentowano projekt Strategii i jej kluczowe zagadnienia, m.in. cele, model docelowego ekosystemu gospodarki wodorowej i możliwości zagospodarowania wodoru. Uczestnicy chętnie prowadzili dyskusję dotyczącą dokumentu oraz założeń gospodarki niskoemisyjnej w Wielkopolsce.

 

Ostateczna wersja dokumentu zostanie zaprezentowana na początku kwietnia.

Obróć urządzenie do pionu