STRATEGIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI WODOROWEJ DO 2030 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU WIELKOPOLSKI WODOROWEJ DO 2030 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego opublikował właśnie Strategię Rozwoju Wielkopolski Wodorowej 2030 z perspektywą do 2040 roku. Jest to pierwszy tego typu dokument w Polsce.


Mieliśmy przyjemność współpracować przy powstawaniu Strategii, prowadząc konsultacje społeczne wśród przedsiębiorców, samorządowców, przedstawicieli Instytucji Otoczenia Biznesu, edukacji i nauki, spółek komunalnych i organizacji pozarządowych. Zorganizowaliśmy 6 spotkań konsultacyjnych, w których wzięło udział niemal 250 osób, koordynowaliśmy akcję promocji konsultacji w Internecie, a także zbieraliśmy uwagi i propozycje zmian w Strategii.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem: 
http://iw.org.pl/strategiawodorowa/

 

Obróć urządzenie do pionu