BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW GDAŃSKIEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO

BADANIE OPINII PRACOWNIKÓW GDAŃSKIEGO CENTRUM INFORMATYCZNEGO

W ostatnim kwartale 2021 roku zbadaliśmy zadowolenie z usług Gdańskiego Centrum Informatycznego (GCI), które świadczy usługi informatyczne dla jednostek Gminy Miasta Gdańsk. O opinie na ten temat zapytaliśmy za pośrednictwem elektronicznej ankiety między innymi pracowników Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Zarządu Transportu Miejskiego i Straży Miejskiej.

 

W opinii użytkowników systemów informatycznych Gminy Miasta Gdańsk, GCI świadczy swoje usługi na bardzo wysokim poziomie. Badanie pozwoliło zdiagnozować mocne oraz słabsze strony naszego Klienta, dzięki czemu możliwe będzie zaplanowanie działań usprawniających, szczególnie w aspekcie komunikacji z Odbiorcami usług GCI.

 

Badanie, które zrealizowaliśmy, było tzw. badaniem założycielskim. Na podstawie doświadczeń z pierwszej edycji, GCI planuje w przyszłości kontynuować mierzenie satysfakcji i potrzeb swoich klientów za pośrednictwem cyklicznego monitoringu.

Obróć urządzenie do pionu