PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARKU KULTUROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU GDAŃSKA

PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PARKU KULTUROWEGO W ŚRÓDMIEŚCIU GDAŃSKA

Na początku stycznia wspólnie z Inntu podsumowaliśmy cykl warsztatów dotyczących planowanego Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska.

 

Od października do grudnia Zespół ds. Parku Kulturowego Urzędu Miejskiego oraz mieszkańcy i przedstawiciele głównych interesariuszy uczestniczyli w serii debat, warsztatów i spotkań branżowych, podczas których prezentowano założenia Parku Kulturowego i dyskutowano nad propozycjami uregulowania sposobu użytkowania tej przestrzeni publicznej.

 

Podczas prowadzonych przez nas warsztatów staraliśmy się przede wszystkim wypracować kompromis i pogodzić bardzo różnie punkty widzenia oraz oczekiwania poszczególnych grup. Nasz odcinek konsultacji obejmował trudne obszary: handel i usługi, najem krótkoterminowy, pojazdy wolnobieżne oraz standardy składowania odpadów.

 

Czy konsultacje okazały się sukcesem? Zdecydowanie tak! Nawet jeśli w części zagadnień nie udało się osiągnąć natychmiastowego kompromisu, interesariusze zgodnie przyznawali, że samo spojrzenie z ich perspektywy oraz wysłuchanie ich wątpliwości było potrzebne. Bardzo chwalili sobie zaproszenie do dialogu z władzami miasta i zdecydowanie deklarowali chęć wspólnego wypracowania rozwiązań w kolejnych etapach konsultacji społecznych Parku Kulturowego.

 

Więcej o konsultacjach i idei Parku Kulturowego:
https://www.gdansk.pl/park-kulturowy

Obróć urządzenie do pionu