STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W GDAŃSKU

Wiosną 2020 roku wraz z agencją Inntu prowadziliśmy konsultacje społeczne „Strategii rozwoju elektromobilności w Gdańsku do 2035 roku”. Proces konsultacyjny trwał ponad miesiąc i ze względu na pandemię koronawirusa odbywał się drogą internetową.

 

W ramach konsultacji przeprowadziliśmy badania ilościowe i jakościowe online z użytkownikami samochodów elektrycznych i z przedstawicielami gdańskich firm, a także dwa interaktywne spotkania konsultacyjne online w czasie rzeczywistym w postaci otwartych webinariów z aktywnym udziałem mieszkańców Gdańska.

 

Z uwagi na innowacyjną tematykę oraz intensywne działania promocyjne, konsultacje Strategii okazały się frekwencyjnym sukcesem. Ankietę online wypełniło niemal 1000 mieszkańców Gdańska, a w obu interaktywnych, otwartych webinariach wzięło udział 581 osób.

 

Realizacja konsultacji na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gdańsku możliwa była dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z programu GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2. Strategia rozwoju elektromobilności.

 

Więcej o projekcie:

https://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/raport-podsumowujacy-konsultacje-spoleczne-strategii-rozwoju-elektromobilnosci-w-gdansku-do-roku-2035,a,175638

Obróć urządzenie do pionu