POLSCY EKSPERCI W BRANŻACH HI-TECH NA ŚWIECIE

Trwają prace nad raportem z badania polskich ekspertów z branży technologicznej, którego publikacja planowana jest wiosną. Projekt „E-migracja. Polska diaspora technologiczna” realizujemy wspólnie z Muzeum Emigracji w Gdyni oraz PLUGin Polish Innovation Diaspora. Projekt ma innowacyjny charakter – jest to pierwsze kompleksowe badanie Polaków i osób o polskich korzeniach, którzy działają za granicą w szeroko rozumianych nowoczesnych sektorach gospodarki, m.in. informatyce, biotechnologii i inżynierii medycznej, sztuce i rozrywce, mediach, grach komputerowych oraz firmach start-up.

 

Pierwszy etap badań, zrealizowany w 2019 roku, dostarczył wiedzy na temat ogólnej charakterystyki polskiej diaspory technologicznej w obszarze zawodowym, sytuacji rodzinnej, doświadczeń migracyjnych, relacji społecznych i zawodowych na emigracji, poczucia tożsamości i więzi z krajem, współpracy z polskimi organizacjami i biznesem oraz perspektyw powrotu do Polski.

 

Drugi etap, realizowany obecnie, w formie ankiety oraz IDI online, ma na celu pogłębienie i poszerzenie wiedzy z pierwszego etapu. Dodano m.in. pytania odnoszące się do problematyki związanej ze stereotypami migracyjnymi oraz bieżącej sytuacji, np. na ile pandemia koronawirusa lub brexit wpłynęły na życie prywatne i zawodowe migrantów.

 

Celem obecnej fali jest także diagnoza trwałych postaw badanej grupy oraz wyznaczenie zmian w czasie i trendów zarysowujących się wśród Polaków pracujących za granicą w branżach wysokich technologii.

 

Więcej o projekcie: http://www.polska1.pl/pl/dzialania/projekt_e-migracja

Obróć urządzenie do pionu