ABSOLWENCI O GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

Pod koniec stycznia 2021 roku zakończyliśmy badanie absolwentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Głównym celem projektu było zmierzenie satysfakcji alumnów z wybranych obszarów związanych ze studiowaniem na GUMedzie (dawnej Akademii Medycznej w Gdańsku). Wśród omawianych kwestii znalazły się m.in. ogólna ocena uczelni, ocena więzi z Alma Mater, ocena przygotowania do zawodu, organizacji procesu kształcenia studentów oraz jakości nauczania na GUMedzie, a także ocena relacji międzyludzkich na uczelni, życia studenckiego i czasu wolnego oraz wybranych aspektów życia w Trójmieście.

 

Analizom porównawczym poddano dwie grupy absolwentów: polskich oraz zagranicznych. Obszary badawcze analizowane były także z uwzględnieniem płci badanych oraz roku ukończenia studiów.

 

Projekt realizowany był w ścisłej współpracy z Przedstawicielem GUMedu ds. Relacji z Absolwentami Zagranicznymi. Badanie ankietowe jest częścią projektu grantowego Uniwersytetu pn. „Hand in Hand into the Future”, finansowanym w ramach Programu International Alumni Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

Obróć urządzenie do pionu