WYNIKI KONKURSU W RAMACH PROGRAMU FENIKS

WYNIKI KONKURSU W RAMACH PROGRAMU FENIKS

Jesienią 2023 roku zrealizowaliśmy kilka projektów dla instytucji składających wnioski w ramach Programu FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027) oraz FEP (Fundusze Europejskie dla Pomorza). Badaliśmy popyt na ich nowe oferty wśród przedstawicieli głównych grup docelowych – mieszkańców regionu, turystów, a także seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

 

Na początku marca 2024 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniki konkursu. Dwa projekty, dla których przygotowywaliśmy analizę popytu uzyskały dofinansowanie: gdański Zespół Sierocińca, który przekształci się w Dom Literatury otrzymał 45 mln zł, a łódzki EC1 otrzymał 46 mln zł na wystawę „Mechaniczne Oko”.

 

Serdecznie gratulujemy obu instytucjom.

Obróć urządzenie do pionu