BADANIE KLIMATU I KULTURY ORGANIZACYJNEJ

BADANIE KLIMATU I KULTURY ORGANIZACYJNEJ

W grudniu zakończyliśmy badanie dla jednej z firm z branży IT dotyczące szeroko pojętego klimatu i kultury organizacyjnej. Projekt zrealizowaliśmy w formie ankiety internetowej oraz wywiadów pogłębionych z pracownikami polskiego oddziału międzynarodowej firmy. Rozmawialiśmy między innymi o ich zaangażowaniu i satysfakcji z pracy, wartościach firmy, a także o komunikacji wewnętrznej. Wyniki analizowaliśmy na tle benchmarku rynkowego w Polsce.

 

Badania były częścią projektu, którego celem jest wypracowanie strategii employer branding, za którą odpowiada Inntu. Zebrane przez nas dane pomogły zdefiniować problemy oraz zdiagnozować mocne strony, które zostaną wykorzystane w komunikacji z kandydatami do pracy i pomogą w budowaniu marki pracodawcy.

Obróć urządzenie do pionu