NIEWIDOCZNI, NIEBĘDĄCY, NIEZBĘDNI

NIEWIDOCZNI, NIEBĘDĄCY, NIEZBĘDNI

Wydział Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu opublikował raport, którego jesteśmy współautorami. Badanie pracowników administracji centralnej polskich uczelni wyższych pn. „Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej” jest częścią projektu grantowego DIALOG Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Głównym celem projektu było poznanie systemów organizacji pracy, zbadanie potrzeb i problemów pracowników administracji w zakresie doskonalenia zawodowego i współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi. Długofalowym efektem projektu będzie program szkoleniowy zwiększający efektywność współpracy między administracją a nauką oraz włączenie pracowników administracji w realizację polityk doskonałości naukowej uczelni.

 

W programie uczestniczy sześć uczelni wyższych: Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS, Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

Więcej o projekcie: https://www.wfins.umk.pl/nauka/dialog/?fbclid=IwAR1WxLGLPTX7Ml3fa4PPPLwtva907wI3bL6CqUihxUC1rPvVg68TVZa7Tbk

Obróć urządzenie do pionu