JAK POPRAWIĆ ELEKTRONICZNE NARZĘDZIA KONTAKTU Z KLIENTAMI

Pod koniec 2021 roku zakończyliśmy wielomodułowy projekt badawczy, który pozwolił naszemu zleceniodawcy rozwinąć elektroniczne narzędzia kontaktu z klientami, takie jak formularze internetowe, czat bot oraz internetowe konto użytkownika.

 

Prace badawcze i analityczne poprzedzone zostały rozbudowanym modułem desk research, który pozwolił rozpoznać najlepsze rozwiązania stosowane na rynku narzędzi komunikacji elektronicznej z Klientami.

 

Głównym elementem projektu były moderowane testy użyteczności, podczas których badaliśmy między innymi kontekst korzystania, usability, intuicyjność, task flow, architekturę informacji i grafikę.

 

Podsumowaniem projektu były warsztaty implementacyjne z kluczowymi przedstawicielami firmy zlecającej badanie. Dzięki warsztatom wyniki zostały aktywnie przepracowane w organizacji, a ich efekty zostaną wdrożone w kontaktach z klientami, którzy coraz częściej przekonują się, że samoobsługa online może być prostym i skutecznym sposobem załatwiania spraw.

Obróć urządzenie do pionu