Co robimy

Naszą specjalnością są badania:

 • nowych produktów i innowacji
 • User Experience i Design Thinking
 • etnograficzne i Living Lab
 • marki i komunikacji
 • cenowe i popytu
 • satysfakcji i lojalności
 • segmentacje rynku i klientów
 • tajnego klienta
 • turystyczne i wizerunku miejsc
 • rewitalizacyjne i partycypacji społecznej
 • klimatu i kultury organizacji oraz opinii pracowników

Jak robimy

Badania ilościowe:

 • bezpośrednie – PAPI, CAPI
 • telefoniczne – CATI
 • online – CAWI

Badania jakościowe – realizowane online lub bezpośrednio:

 • indywidualne - IDI / Diady / Triady
 • grupowe – FGI, BBD

Badania UX:

 • moderowane testy użyteczności
 • mapy empatii
 • etnografia

Konsultacje społeczne:

 • spacery badawcze
 • webinaria
 • warsztaty kreatywne

Doradztwo strategiczne:

 • pozycjonowanie marki
 • strategia marki
 • zmiana komunikacji marki
 • zmiana pozycjonowania marki
Zapytaj o badanie
Obróć urządzenie do pionu