KONSULTACJE SPOŁECZNE PARKU KULTUROWEGO W GDAŃSKU

KONSULTACJE SPOŁECZNE PARKU KULTUROWEGO W GDAŃSKU

Część jesieni w naszej firmie upłynie na prowadzeniu konsultacji społecznych planowanego Parku Kulturowego w Śródmieściu Gdańska. Jego utworzenie ma na celu ochronę wartości kulturowych, w tym wizerunku, atmosfery i jakości korzystania z tego historycznego miejsca. 


W ramach współpracy z Menadżerką Śródmieścia Gdańska, Urzędem Miejskim w Gdańsku i agencją komunikacji marketingowej Inn|tu organizujemy warsztaty konsultacyjne dla przedsiębiorców, zarządców wspólnot oraz przedstawicieli instytucji i organizacji społecznych działających na terenie przyszłego Parku Kulturowego. Częścią procesu jest także ilościowe badanie mieszkańców Gdańska.


Więcej o planowanym Parku Kulturowym:
https://www.gdansk.pl/park-kulturowy

 

 

Obróć urządzenie do pionu