USER EXPERIENCE PORTALU INTERNETOWEGO

Właśnie zrealizowaliśmy badanie User Experience strony internetowej projektowanej przez naszego Klienta. Dokonaliśmy oceny procesu rejestracji i logowania na portalu oraz zdiagnozowaliśmy wady i zalety proponowanych funkcjonalności. Dodatkowo, pogłębiliśmy perspektywę potencjalnych użytkowników – poznaliśmy ich emocje, kluczowe procesy i interakcje na stronie internetowej, a także opinie o szacie graficznej oraz intuicyjności korzystania.

 

Przedstawiciele dwóch grup respondentów – użytkownicy podobnych portali oraz potencjalni nowi użytkownicy – przez 40 minut testowali kluczowe funkcjonalności związane z rejestracją, logowaniem i eksploracją strony. Ich nawigowanie po dwóch alternatywnych wersjach interfejsu było rejestrowane (mousetracking), a w trakcie całego procesu badani głośno komentowali najważniejsze dla nich elementy. Aby wzbogacić analizę przeprowadziliśmy test RWD (ang. Responsive Web Design) strony na urządzeniu mobilnym. Wszystko w czasie rzeczywistym obserwowali przedstawiciele Klienta zarządzający stroną – zarówno managerowie, jak i programiści.

 

Badanie pozwoliło na pogłębione zrozumienie perspektywy użytkowników portalu w zakresie optymalnych procesów i funkcjonalności związanych z rejestracją i logowaniem. Te insighty pomogły Klientowi na szybkie podjęcie kluczowych decyzji o zmianie wybranych elementów portalu oraz niezbędnej korekcie przyjętej strategii projektowania strony.

Obróć urządzenie do pionu