BADANIE NAUKOWE DLA AGENCJI OCENY TECHNOLOGII MEDYCZNYCH I TARYFIKACJI

Wiosną 2021 roku na zlecenie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji realizujemy badanie naukowe dotyczące preferencji pacjentów względem opieki onkologicznej w Polsce. Projekt prowadzony jest na bardzo dużej, 600-osobowej, próbie osób chorych na nowotwory jelita grubego i gruczołu krokowego.

W ramach badania planowane jest zastosowanie specyficznych w kontekście problemu badawczego metod, tj. metody wyboru warunkowego (ang. discrete choice experiment) oraz modyfikacji metody handlowania czasem (ang. time trade-off).

 

Badanie realizowane jest w całej Polsce w wybranych placówkach medycznych – ośrodkach onkologicznych, przychodniach specjalistycznych, a także w domach opieki i hospicjach. Siatka ankieterska w tym specjalistycznym badaniu złożona jest z wykwalifikowanego personelu medycznego – pielęgniarek onkologicznych i środowiskowych.

Obróć urządzenie do pionu