EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDYNI

EWALUACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GDYNI

To nieprawda, że nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nasz najnowszy projekt jest tego przykładem: 6 lat temu uczestniczyliśmy w procesie przygotowania wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, prowadząc duże badanie ilościowe wśród mieszkańców, a pod koniec 2022 roku, pod egidą Laboratorium Innowacji Społecznych, podsumowaliśmy proces rewitalizacji sześciu obszarów miasta, realizując badanie ewaluacyjne wśród kluczowych partnerów Programu.

 

Rozmawialiśmy z władzami Gdyni, przedstawicielami Urzędu Miasta, Laboratorium Innowacji Społecznych, służb publicznych oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Nasze badania miały na celu ocenę efektów przeprowadzonych działań oraz pozwoliły zmapować dobre praktyki, a także główne wyzwania związane z zarządzaniem procesami rewitalizacyjnymi w najbliższych latach.

Obróć urządzenie do pionu