ŚMIECI? KTO TO WIDZIAŁ!

ŚMIECI? KTO TO WIDZIAŁ!

Szczególnie lubimy angażować się w tematy społecznie użyteczne. Ekologia, czystość środowiska, zrównoważona konsumpcja i świadome gospodarowanie wytarzanymi przez nas odpadami, to tematy niezwykle ważne i bliskie naszemu sercu. W ostatnim kwartale realizowaliśmy aż trzy projekty związane z ekologią i właśnie rozpoczynamy czwarty!

 

Na zlecenie Tatrzańskiego Parku Narodowego realizujemy badanie efektywności kampanii edukacyjnej "Śmieci?! Kto to widział?!" Celem kampanii jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Projekt obejmuje szereg różnorodnych działań, które łączy jeden cel i wspólne przesłanie - wzrost świadomości ekologicznej Polaków oraz aktywizacja społeczeństwa i kształtowanie w nim ekologicznych postaw, co pozwoli zminimalizować problem ogromnego zaśmiecania środowiska i nadmiernej produkcji odpadów, powodującej katastrofalne skutki dla środowiska. 

 

Realizowane przez nas badanie ewaluacyjne obejmie pre-test oraz post-test kampanii na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie internautów.

 

Więcej o projekcie: https://www.ktotowidzial.pl/

 

 

Obróć urządzenie do pionu