Konsultacje społeczne

Pomagamy samorządom w prowadzeniu dialogu z lokalnymi społecznościami. Moderujemy spotkania bezpośrednie oraz w formie webinariów, prowadzimy spacery badawcze, projektujemy ankiety internetowe i grupy fokusowe. Dzięki naszym działaniom głos opinii publicznej jest uwzględniany w finalnych zapisach dokumentów strategicznych oraz działaniach władz samorządowych i instytucji publicznych.

Powrót
Konsultacje społeczne
Obróć urządzenie do pionu