Badania dla środowisk naukowych

Wspomagamy uczelnie wyższe i naukowców w ich projektach naukowo-badawczych. Prowadziliśmy m.in. przekrojowe badanie głównych interesariuszy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do badań ilościowych (CAWI) i jakościowych (IDI) zaprosiliśmy pracowników naukowych, studentów, zagranicznych współpracowników, ekspertów ds. szkolnictwa wyższego oraz nauczycieli wiodących szkół średnich. Na podstawie naszych rekomendacji GUMed ubiegał się – z sukcesem – o status uczelni badawczej.

Powrót
Badania dla środowisk naukowych
Obróć urządzenie do pionu